Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Мобилне комуникације211005
Технике заштитног кодовања302006
Изборни предмет 1220005
Изборни предмет 2220005
Изборни предмет 3220004
Изборни предмет 4320005

Година: 1, Семестар: Летњи

Примене ИКТ и обраде сигнала322109
Стручна пракса - летњи000064
Мастер рад - студијски истраживачки рад00012012
Мастер рад - израда и одбрана000045
 Документа