Основне информације

Ниво студија
Основне струковне студије


Звање које се стиче
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Основне струковне студије Електроника и телекомуникације трају три године (шест семестара), са обавезом стицања минимум 180 ЕСПБ, након чега студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Бабковић др Калман
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика44009
Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 130307
Историја науке и технике30005
Основе електротехнике33007
Енглески језик - основни20002

Година: 1, Семестар: Летњи

Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 230307
Телекомуникациони системи и сигнали31207
Електроника31207
Енглески језик - нижи20002
Физика31207

Година: 2, Семестар: Зимски

Комуникациони системи31207
Комуникационе мреже31207
Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 330307
Дигитална електроника32107
Енглески језик - средњи20002

Година: 2, Семестар: Летњи

Микрорачунарска електроника31207
Пројектовање сложених дигиталних система31207
Развојни алати у електроници и телекомуникацијама 430307
Самостални практични пројекат00305
Енглески језик - напредни20002
Социологија технике20002

Година: 3, Семестар: Зимски

Изборни предмет 131106
Изборни предмет 231106
Изборни предмет 331106
Изборни предмет 431106
Изборни предмет 531106

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборни предмет 631106
Изборни предмет 731106
Изборни предмет 831106
Стручна пракса00033
Завршни рад000129