Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer saobraćaja (Dipl. inž. saobr.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Saobraćajno inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Na Fakultetu tehničkih nauka 1978. godine osnovan je Saobraćajni odsek, koji je kasnije prerastao u Departman za saobraćaj.

Saradnici Departmana za saobraćaj izradili su veliki broj naučno-istraživačkih studija i razvojnih projekata za potrebe saobraćajne privrede i neprivrednih sistema iz oblasti bezbednosti i regulacije saobraćaja, saobraćajnica, tehnologije transporta, razvoja transportnih sredstava, menadžmenta i logistike preduzeća i drugih oblasti. Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i roba i istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Simeunović dr Milan
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 132016
Nacrtna geometrija i tehničko crtanje33106
Fizika31116
Poznavanje robe u transportu21014
Osnove saobraćaja21014
Izborni predmet 120003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Mehanika 1 - osnove32017
Matematika 232016
Urbanizam i prostorno planiranje32016
Transportno-logističke osobine robe31014
Izborni predmet 233006
Izborna pozicija 120002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Špedicija31116
Matematička statistika43018
Tehnologija vodnog saobraćaja31014
Osiguranje u saobraćaju i transportu21015
Izborni predmet 331105
Izborna pozicija 220002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Izborni predmet 432016
Informacione tehnologije u saobraćaju21014
Propisi u oblasti saobraćaja22005
Operaciona istraživanja32005
Osnovi logistike22004
Izborni predmet 532016

Godina: 3, Semestar: Zimski

Tehnologija železničkog saobraćaja32005
Metode istraživanja indikatora u saobraćaju31115
Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta32017
Bezbednost saobraćaja32016
Izborni predmet 632016

Godina: 3, Semestar: Letnji

Tehnologija kombinovanog transporta31116
Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja21004
Teorija saobraćajnog toka31105
Logistika preduzeća31015
Izborni predmet 733006
Izborni predmet 832005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Ekspertize saobraćajnih nezgoda31116
Regulisanje i upravljanje saobraćajem31116
Parkiranje i javne garaže22013
Urbani transport putnika31116
Kapacitet drumskih saobraćajnica22104
Izborni stručni strani jezik 120002

Godina: 4, Semestar: Letnji

Saobraćajni terminali22003
Tehnologije javnog transporta putnika22004
Modeli u planiranju saobraćaja32106
Izborni predmet 922003
Stručna praksa00032
Završni - diplomski rad000815