prof. dr Silvia Gilezan


Nedostaje slika

dr Silvia Gilezan

Redovni profesor


Telefon021/485-2277
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 608

1981. diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za matematiku
1988. Magistirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu
1993. Doktorirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
1990. Stručno usavršavanje Department of Computing, Catholic University, Nijmegen, Holandija
1991. Gostujući istraživač Dipartimento di Informatica, Universita di Torino, Italija
1993. gostujući istraživač Department of Mathematics and Statistics, McGill University, Montreal, Kanada
2000.-2001. Gostujući predavač Department of Computing, Catholic University, Nijmegen, Holandija
2001.-2002. gostujući predavač Ecole Normale Superieure, Lion, Francuska
2007. Profesor po pozivu Ecole Normale Superieure, Lion, Francuska
Projekti: Rukovodilac je
- dva nacionalna projekta: republički (2006-2010.), pokrajinski (2006-2008.),
- dva bilateralna: sa Slovenijom (2006-2007., sa CNRS Francuska (2007-2008.)
- TEMPUS -JEP 2007-2009.
- FP6 IST-FET 2004-2008.
Predavanja po pozivu u inostranstvu:
- University of Utrecht (1990.), Utreht, Holandija,
- University of Nijmegen (1991., 2001.), Nijmegen, Holandija,
- University of Turin (1991., 1992., 2000., 2002.), Torino, Italija,
- Universita di Sapienza, Rome (1992.), Rim, Italija,
- McGill University (1993.), Montreal, Kanada
- Universite de Quebec a Montr'eal (1993.), Montreal, Kanada,
- Jozsef Atilla University, Szeged (1997.), Segedin, Madjarska,
- Ecole Normale Superieure de Lyon (2002., 2007.), Lion, Francuska,
- University of Athens (2003.), Atina, Grčka.
Lista ko-autora H.P.Barendregt (U.Nijmegen, Holandija), M.Dezani-Ciancaglini, S.Likavec (U.Torino, Italija), D.Dougherty (Worcester Polytechnic Insitute, SAD), H.Herbelin (Ecole Polytechnique, Pariz, Francuska), V.Kunčak (MIT, SAD), P.Lescanne (Ecole Normale Superieure, Lyon, Francuska), J.Pantović, J.Ivetić (U.Novi Sad), B.Venneri (U.Florence, Italija), J.Zunić (U.Exeter,V.B.), J. Espirito Santo (U.Minho, Portugalija).
Stalni je recenzent je u medjunarodnim časopisima 5 kategorije R51 i 4 kategorije R52 za izdavače Academic Press (SAD), Springer Verlag (Nemačka), Cambridge i Oxford University Press (Velika Britanija), Elsevier (Holandija). Recenzent je za vodeće medjunarodne konferencije u oblasti logike u računarstvu (TLCA 2007, Pariz, Francuska; TLCA 2005, Nara, Japan; RTA 2004, Achen, Nemačk.; WoLLIC 2004, Pariz, Francuska; TYPES 2002, Holandija, RTA 2002, Copenhagen, Danska; TCS 2002, Montreal, Kanada; ACM SIGPLAN ICFP 2000, Montreal, Kanada)

Redovni profesor
01.10.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor24.02.2005.01.09.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
NazivU Ustanovi
/

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1981

Lambda račun i slabe iskazne logike

Magistratura

Matematičke nauke

Matematički fakultet

1988

Intersection types in lambda calculus and logic

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1993

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaComputational interpretations of logics ( S. Likavec) Collected papers, Mathematical Institute SANU 12(20) :159-215, (2009), (special issue Logic in Computer Science, ed Z. Ognjanovic, invited paper).
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu"Full intersection types and topologies in lambda calculus", Journal of Computer and System Sciences, 62 (2001) 1-14.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu"Combining behavioural types with security analysis" (sa M. Bartoletti, I. Castellani, P.-M. Denielou, M. Dezani-Ciancaglini, J. Pantovic, J. A. Perez, P. Thiemann, B. Toninho, H. Torres Vieira) Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 84: 763–780 (2015).
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu"Separating Points by Parallel Hyperplanes " (sa J. Pantovic, J. Zunic), IEEE Transactions of Neural Networks 18(5) (2007) 1356-1363
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu"Encoding of Multi Level S-Threshold Functions" (sa J. Pantovic, J. Zunic) Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing 26(1-2): 89-108 (2016).
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu"Characterizing strong normalization in the Curien-Herbelin symmetric lambda calculus: extending the Coppo-Dezani heritage, (sa D.Dougherty, P.Lescanne) Theoretical Computer Science 398: 114-128 (2008).
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"An approach to call-by-name delimited continuatios" (sa H. Herbelin) Symposium on Principles of Programming Languages, POPL 2008, ACM SIGPLAN Notices 43 (1): 383-394 (2008)
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Dynamic Role Authorisation in Multiparty Conversations" (sa S. Jakšić, J. Pantović, J. A. Pérez and H. Torres Vieira) Formal Aspects of Computing 28 (4): 643–667 (2016).
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Binary relations and algebras on multisets" (sa J. Pantovic, G. Vojvodic) Publications de l'Institut Mathematique (N.S.) 95 (109): 111-117 (2014).
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Intersection types and related systems" (sa L. Paolini) Fundamenta Informaticae 121(1-4) (2012).
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Characterising strongly normalising intuitionistic sequent terms" (sa J. Espirito-Santo, J. Ivetici) Lecture Notes in Computer Science (2007).
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Linked Data Privacy", Mathematical Structures in Computer Science, 27(1): 33-53 (2017).
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniTypes for role based access control of dynamic web data (sa M. Dezani-Ciancaglini, S. Jaksic, J. Pantovic) WFLP'10, Lecture Notes in Computer Science 6559: 1-29 (2011).
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Intersection Types for the Resource Control Lambda Calculi (sa J. Ivetic, P. Lescanne, S. Likavec) ICTAC 2011, Lecture Notes in Computer Science 6916: 116-134 (2011).
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu"Inhabitation in lambda calculus with intersection and union types", Journal of Logic and Computation 6 (1993) 671-685, Oxford University Press
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu"Lambda terms for natural deduction, sequent calculus and cut elimination" (sa H.P.Barendregt), Journal of Functional Programming, 10 (2000) 121-134.
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Classical proofs, typed processes and intersection types" (sa P. Lescanne), Lecture Notes in Computer Science 3085 (2004) 226-241.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetZbirka rešenih zadataka iz statistike (sa Z.Lužanin, Z.Ovcin, Lj.Nedović, T.Grbić, B.Mihailović) 2005
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu"Behavioural inverse limit lambda models" (sa M. Dezani-Ciancaglini, S. Likavec), Theoretical Computer Science Vol 316/1-3 (2004) 49-74.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu"Security types for dynamic web data" (sa M.Dezani-Ciancaglini, J. Pantovic, D. Varaca), Theoretical Computer Science (2008).
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Two behavioural lambda models" (sa M. Dezani-Ciancaglini) Lecture Notes in Computer Science 2646 (2003) 127-147.
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Security types for dynamic web data" (sa M.Dezani-Ciancaglini, J. Pantovic), Trustworthy Global Computing, TGC"06, Lecture Notes in Computer Science 4661 (2007) 263-280.
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Strong normalization of the classical sequent calculus" (sa D. Dougherty, P. Lescanne, S.Likavec), Lecture Notes in Computer Science 3835 (2005) 169-183.
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Applications of typed lambda calculi in the untyped lambda calculus" Lecture Notes in Computer Science 813 (1994) 129-139.
(M23) Rad u međunarodnom časopisu"Confluence of untyped lambda calculus via simple types" (with V.Kuncak), ICTCS"01, Lecture Notes in Computer Science 2201, 38-49.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini"A lambda model characterizing computational behaviours of terms" (sa M. Dezani-Ciancaglini) invited talk at Rewriting in Proofs and Computation, (RPC"01) (Y. Toyama ed.) Sendai, Japan, (2001) 100-118
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu24.02.2005.
Vanredni profesorMatematikaFakultet tehničkih nauka22.03.2000.
DocentMatematikaFakultet tehničkih nauka22.03.1995.
Asistent - stari nazivMatematičke naukeFakultet tehničkih nauka01.04.1989.
Asistent pripravnikMatematičke naukeFakultet tehničkih nauka01.04.1984.