Osnovne informacije

Nivo studija
Specijalističke akademske studije


Zvanje koje se stiče
Specijalista inženjer menadžmenta (Spec. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
90


Specijalističke akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer menadžmenta....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Ćosić dr Ilija
Prof. EmeritusTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metodologija naučno-istraživačkog rada000314
Izborni predmet 1500308
Odabrana poglavlja iz industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta320038
Izborni predmet IMDR14300410

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet IMDR23300410
Izborni predmet IMDR34300310
Izborni predmet IMDR44300310

Godina: 2, Semestar: Zimski

Napredne inženjerske tehnologije320017
Stručna praksa000033
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama- specijalistički rad00015015
Izrada i odbrana specijalističkog rada000065

Godina: 2, Semestar: Letnji