Prof. dr Franci Čuš


Nedostaje slika

dr Franci Čuš

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakulteta za strojništvo

1978

Identifikacija optimalnih obdelovalnih podatkov pri čelnem frezanju

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakulteta za strojništvo

1985

Vplivi različnih geometričnih oblik rezila za odrezovalne razmere pri čelnem frezanju

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakulteta za strojništvo

1988

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, MILFELNER, Matjaž, BALIČ, Jože. An intelligent system for monitoring and optimization of ball-end milling process. J. mater. process. technol.. [Print ed.], June 2006, vol. 175, iss. 1/3, str. 90-97.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, KIKER, Edvard, MILFELNER, Matjaž. Adaptive controller design for feedrate maximization of machining process. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jul.-Aug. 2006, vol. 17, iss. 1/2, str. 237-240.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Approach to optimization of cutting conditions by using artificial neural networks. J. mater. process. technol.. [Print ed.], 2006, vol. 173, iss. 3, str. 281-290.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, BALIČ, Jože. Optimization of cutting process by GA approach. Robot. comput.-integr. manuf.. [Print ed.], 2003, vol. 19, iss. 1/2, str. 113-121.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, MURŠEC, Bogomir. Databases for technological information systems. J. mater. process. technol.. [Print ed.], Dec. 2004, vol. 157/158, str. 75-81.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. Hybrid ANFIS-ants system based optimisation of turning parameters. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Sep. 2009, vol. 36, iss. 1, str. 79-86.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, GEČEVSKA, Valentina. High speed end-milling optimisation using Particle Swarm Intelligence. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jun. 2007, vol. 22, iss. 2, str. 75-78.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Produktionsmanagement in Kleinen und Mittleren Unternehmen. Mech. Eng. Sci. J. (Skopje), 2007, vol. 26, no. 1, str. 17-23.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŠOSTAR, Adolf. Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij. Stroj. vestn., 1987, 33, št. 4/6, str. 52-57. [COBISS.SI-ID 411652]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. Genetic algorithm based optimisation of end milling parameters. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Manufacturing flexibility design and development, (Machine engineering, Vol. 3, no. 1/2, 2003). Wroclaw: Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies not, 2003, 2003, vol. 3, no 1/2, str. 116-126.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. On-line cutting force modelling for end mills with corner radii based on regression networks. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Machine tools and factories of the knowledge, (Machine engineering, Vol. 4, no. 1/2, 2004). Wroclaw: Machine engineering editorial office, Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies federation NOT, 2004, 2004, vol. 4, no 1/2, str. 235-243.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, BALIČ, Jože. Combined system for off-line optimization and adaptive cutting force control. Journal of machine engineering, 2010, vol. 10, no 2, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 13950230]
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniČUŠ, Franc. Development question for competitive regional advantages. V: POLENAKOVIK, Radmil (ur.), KETIKIDIS, Panos (ur.), SOTIRIADOU, Anna (ur.). ICEIRD 2008 : International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 8th - 11th May 2008, Skopje & Ohrid, Macedonia. Skopje: Business Start-up Centre, University "Ss. Cyril and Methodius", 2008, str. 220-252.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniČUŠ, Franc, MEŽNAR, Dušan. Inovativni potencial ne zajema le tehnologije in inovativno usmerjenih podjetij = Innovation potential does not include technology and innovative companies only. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 127-128.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,ČUŠ, Franc. Analiza konkurenčnih prednosti : vplivi strateških izzivov Daljnega vzhoda na preoblikovanje podjetij, (Zbirka Tehnologija). Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1997. XI, 219 str,
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc. Vpliv različnih geometričnih oblik rezila na odrezovalne razmere pri čelnem frezanju. Stroj. vestn., 34 (1988), 7-9 ; str. 114-115. [COBISS.SI-ID 4530692]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSCHULZ, Herbert, ČUŠ, Franc. Postopek frezanja z velikimi rezalnimi hitrostmi. Stroj. vestn., 1988, 34, št. 4/6, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 961284]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSCHULZ, Herbert, ČUŠ, Franc. High speed milling. Stroj. vestn., 1988, 34, št. 4/6, str. E 1-5. [COBISS.SI-ID 961540]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc. Kovinska keramika - nadomestek za karbidne trdine. Stroj. vestn., 35, št. 1/3 (1989), str. 13-14. Ilustr. [COBISS.SI-ID 4527364]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVREČER, Gorazd, ČUŠ, Franc. Model strateškega odločanja distribucije orodij z uporabo pravil mehke logike = Model od strategic determination of tool distribution based on the fuzzy rules. Stroj. vestn., 2000, letn. 46, št. 1, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 3592987] JCR IF: 0.012, SE (101/102), engineering, mechanical, x: 0.461
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠOSTAR, Adolf, ČUŠ, Franc. Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju. Stroj. vestn., 1983, let. 29, št. 10-12, str. 215-218. [COBISS.SI-ID 3324444]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠOSTAR, Adolf, ČUŠ, Franc. Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja. Stroj. vestn., 1984, let. 30, št. 9-10, str. 197-203. [COBISS.SI-ID 3324700]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc. Odvisnosti in zakonitosti postopka čelnega frezanja. Stroj. vestn., 1986, 32, št. 4/6, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 94468]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, KIKER, Edvard, MILFELNER, Matjaž. Adaptive controller design for feedrate maximization of machining process. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jul.-Aug. 2006, vol. 17, iss. 1/2, str. 237-240. [COBISS.SI-ID 10528278]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Adaptive self-learning controller design for feedrate maximization of machining process. Adv produc engineer manag, Mar. 2007, vol. 2, no.1, str. 18-27. http://maja.uni-mb.si/files/apem/APEM2-1_18-27.pdf. [COBISS.SI-ID 11167510]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKOPINA, Alenka, ČUŠ, Franc. Planiranje in optimizacija proizvodnje z informacijskim sistemom APO (Advanced Planning and Optimisation). Organizacija (Kranj), 2009, letn.42, št. 4, str. A194-A202. [COBISS.SI-ID 13341462]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVEŽA, Ivica, BALIČ, Jože, ČUŠ, Franc, GRUBIĆ, Tonći. Indentifying core competencies of glass insulation and sealing production. V: CEBALO, Roko (ur.), SCHULZ, Herbert (ur.). 10th International Scientific Conference on Production Engineering [also] CIM 2005, June 15-17, 2005, Lumbarda, Korčula Croatia. Computer integrated manufacturing and high speed machining. [Zagreb]: Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva: = Croatian association of production engineering, [2005], v-38-V-45. [COBISS.SI-ID]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGEČEVSKA, Valentina, ČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Object oriented approach in computer aided process planning. V: DAVCEV, Danco (ur.), GÓMEZ, Jorge Marx (ur.). ICT innovations 2009. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, cop. 2010, str. 429-438, doi: 10.1007/978-3-642-10781-8_44. [COBISS.SI-ID 14041366]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, MILFELNER, Matjaž, BALIČ, Jože. Optimization of cutting forces in ball-end milling by GA. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Machine tools and factories of the knowledge, (Machine engineering, Vol. 4, no. 1/2, 2004). Wroclaw: Machine engineering editorial office, Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies federation NOT, 2004, 2004, vol. 4, no 1/2, str. 281-288.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, MILFELNER, Matjaž. Dynamic neural network approach for tool cutting force modelling of end milling operations. Int. j. gen. syst., October 2006, vol. 35, no 5, str. 603-618. [COBISS.SI-ID 10604310]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Model reference adaptive force and surface roughness control in milling. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Feb. 2008, vol. 26, iss. 2, str.179-182. [COBISS.SI-ID 12349206]
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,ČUŠ, Franc. Modeling and optimization of metal cutting. Maribor: Faculty of mechanical engineering, Laboratory for cutting, 2005. VII, 336 str., ilustr. ISBN 86-435-0677-X. [COBISS.SI-ID 54406145]
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,ČUŠ, Franc , GEČEVSKA, Valentina. Intelligent manufacturing systems. Skopje: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. VII, 166 str., ilustr. ISBN 978-9989-2701-0-9. [COBISS.SI-ID 69210890]
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,BALIČ, Jože, VEŽA, Ivica, ČUŠ, Franc. Napredne proizvodne tehnologije. Maribor:Fakulteta za strojništvo; Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva ibrodogradnje, 2007. V, 219 str., ilustr. ISBN 86-435-0777-6. [COBISS.SI-ID 56896001]
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,GEČEVSKA, Valentina (ur.), ČUŠ, Franc (ur.). Intelligent production systems way to competitiveness and innovative engineering. Skopje: Mašinski fakultet; Maribor:Faculty of Mechanical Engineering, 2009. VIII, 269 str., ilustr. ISBN 978-9989-2701-4-7. [COBISS.SI-ID 80168714]
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorProizvodni sistemi, organizacija i menadžment (menađment inovacija i promena)Fakultet tehničkih nauka17.09.2009.