Predavač mr Marija Rakić-Skoković


Nedostaje slika

mr Marija Rakić-Skoković

Predavač


Telefon021/485-2172
E-mail
Akademsko zvanjePredavač
KancelarijaKabinet 204

Osnovnu školu završila je školske 1988/89. godine, a prirodno-matematičku gimnaziju 1993/94. godine. U školskoj 1994/95. godini upisuje se na Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, smer diplomirani informatičar. Osnovne studije uspešno je okončala 2000. godine, ostvarivši prosečnu ocenu tokom studija 9,31. Njen diplomski rad na temu "Generator sintaksnih analizatora za gramatike tipa LR(0) i SLR(1)" iz oblasti konstrukcije kompajlera, ocenjen je najvišom akademskom ocenom 10. Na poslediplomske studije upisala se školske 2000/01. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Telematika, informacioni i komunikacioni sistemi. Magistarsku tezu "Prepoznavanje i označavanje poslovnih resursa u sistemima efektivnog upravljanja primenom RFID tehnologije" uspešno je odbranila 2007. godine. Godine 2001. zapošljava se na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, odnosno na Katedri za informaciono-upravljačke i komunikacione sisteme, gde je izabrana u zvanje asistenta. Od tada pa do danas intenzivno je angažovana u nastavnim procesima na Fakultetu tehničkih nauka i u radu na projektima iz oblasti privrednih primena, kao član timova Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Izvodila je i izvodi nastavu vežbanja na većem broju nastavnih predmeta kao što su: Projektovanje baza podataka, Sistemi baza podataka, Računarske tehnologije, Automatizacija procesa poslovanja, Projektovanje informaciono-komunikacionih sistema i Obezbeđenje kvaliteta softverskih proizvoda.

Predavač
28.02.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom25.03.2008.01.02.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik17.11.2007.01.03.2008.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik17.09.2001.01.11.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Generator sintaksnih analizatora za gramatike tipa LR(0) i SLR(1)

Diploma

Računarske nauke

Prirodno-matematički fakultet

2000

Prepoznavanje i označavanje poslovnih resursa u sistemima efektivnog upravljanja primenom RFID tehnologije

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakic – Skokovic M., Ostojic G., Lazarevic M.: Improving Process of Checking Goods in Supermarkets with RFID Technology, 6th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 12-18 August, 2007, str. 125- 130, ISBN 987-963-661-779-0.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević M; Ostojić G, Rakic – Skokovic M, Cosic I; Stankovski S: Product disassembly quality according to selection scenario, The 1st European DAAAM International Young Researchers´ and Scientists´ Conference 24-27th October 2007, University of Zadar, Zadar, Croatia, str. 419-421, ISBN 1726-6979
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević, M., Ostojić, G., Rakić-Skoković, M., Stankovski, S.: Increase of Disassembly System Utilisation Level with the Usage of RFID Technology, 11th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM-2008, Belgrade, Republic of Serbia: Research Center of Dependability and Quality Management - DQM, 18-19 june, 2008, pp. 930- 936, UDK: 658.56, ISBN 1451-4966
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStankovski S., Ostojić G., Rakić Skoković M., Plavšić M., Trivunović S.: Basic elements of RFID systems for cattle farms, XIV International Scientific Conference on Industrial System – IS"08, Novi Sad, 2-3. October 2008, pp. 179-182, ISBN 978 – 86 – 7892 – 135 – 3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić G., Stankovski S., Rakić-Skoković M., Lazarević M., Jovanović V: Building automation with the Usage of RFID Technology for the User Identification, XIV International Scientific Conference on Industrial System – IS"08, Novi Sad, 2-3. October 2008, pp. 277-282, ISBN 978 – 86 – 7892 – 135 – 3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić-Skoković M., Ostojić G:, Lazarević M., Stankovski S., Krsmanović C: Processing and Managing RFID Data in Large-Scale Applications, XIV International Scientific Conference on Industrial System – IS"08, Novi Sad, 2-3. October 2008, pp. 271-276, ISBN 978 – 86 – 7892 – 135 – 3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakic-Skokovic M., Ostojic G., Lazarevic M., Stankovski S.: Improving Business Processes With RFID Technology, The 19th International DAAAM SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions", 22-25th October 2008, Trnava, Slovakia
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić-Skoković, M., Ostojić, G., Lazarević, M.: Applying RFID Technology in Warehouse Automatization, Infoteh Jahorina 2008, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 26-28 mart, 2008, pp. 533- 537, ISBN 99938-624-2-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić G., Stankovski S., Rakić-Skoković M., Šenk I., Lazarević M.: Analiza primene RFID tagova u praćenju goveda, Infoteh Jahorina 2009, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 17-20 mart 2009, ISBN 99938-624-2-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić M, Ostojić G: Prednosti i ograničenja implementacije ERP softvera, XII Naučno-stručna konferencija, Industrijski sistemi IS2002, Vrnjačka Banja, Jugoslavija: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2002, str. 247- 252, ISBN 182503943.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić-Skoković M: RFID tehnologija - osnovni principi, prednosti i nedostaci, XIII Naučno-stručna konferencija, Industrijski sistemi IS’05, Novi Sad, Srbija i Crna Gora: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 7-9 septembar, 2005, str. 389-398, ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStankovski S, Kuzmanović B, Hajduković M, Živanov Ž, Rakić-Skoković M, Škrinjar D: Automat za prodaju polisa putničko zdravstvenog osiguranja – polisomat, Peti naučno-stručni Simpozijum Infoteh Jahorina, 23. - 25. mart 2006. godine, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, str. 328-333, ISBN 99938-624-2-8.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarija Rakic-Skokovic, Gordana Ostojic, Milovan Lazarevic: RFID Malicious Software, Infoteh Jahorina 2007, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska: Mašinski fakultet, Srpsko Sarajevo, 28-30 mart, 2007, str. 114- 118, ISBN 99938-624-2-8.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić G., Rakić – Skoković M, Lazarević M., Jovanović V.: Primena RFID tehnologije u procesu kontrole stanja robe u supermarketima, 33. Jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, Republika Srbija: University of Belgrade, Faculty of mechanical Engeneering, 15-16 maj, 2007, str. 132- 137, ISBN 978-86-7083-592-4.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić – Skoković M, Ostojić G, Lazarević M, Stankovski S.: Applying RFID technology in logistics, XIII internacionalni naučni skup SM2008, Palić 15-16.maj 2008, zbornik radova na CD-u, ISBN 86-7233-193-6
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRakić-Skoković M, Stefanović D: Unapređenje performantnosti organizacije, procesa i poslova uvođenjem ERP sistema, X internacionalni naučni simpozijum SM2005, Palić 26-27.maj 2005, SM, god. 10, broj 1-2, novembar 2005, str. 182-186, YU ISSN 0354-8414.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilovan Lazarevic, Gordana Ostojic, Stevan Stankovski, Marija Rakic-Skokovic: Implementation of RFID Tecnology In Disassembly and Recycling Systems, Infoteh Jahorina 2007, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska: Mašinski fakultet, Srpsko Sarajevo, 28-30 mart, 2007, str. 151- 155, ISBN 99938-624-2-8
(M72) Odbranjen magistarski radPrepoznavanje i označavanje poslovnih resursa u sistemima efektivnog upravljanja primenom RFID tehnologije
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetOsnove računarskih tehnologija i programiranja - priručnik za vežbe
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetIvan Luković, Sonja Ristić, Darko Stefanović, Marija Rakić-Skoković: Osnove računarskih tehnologija i programiranja – priručnik za vežbe, II izdanje, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2007. 388str., UDK: 004.4(075.8)(076), 004.738.5(075.8)(076), 004.42(075.8)(076), ISBN 978-86-7892-087-5.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarija Rakić-Skoković, Gordana Ostojić, Milovan Lazarević, Stevan Stankovski: Applying RFID technology in Logistics, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 2008, Vol. 3, str. 36- 44, UDK: 005.51 ; 658.5, ISSN 0354-8414
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
PredavačInformaciono-komunikacioni sistemiUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
Asistent pripravnik RInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka28.02.2014.
Asistent - stari nazivInformaciono-komunikacioni sistemi28.02.2011.
Asistent - stari nazivInformaciono-komunikacioni sistemiUniverzitet u Novom Sadu25.03.2008.
Asistent - stari nazivInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka25.03.2008.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka17.09.2001.