проф. др Драгољуб Новаковић


Недостаје слика

др Драгољуб Новаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2620
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКанцеларија 709

Др Драгољуб Новаковић је редовни професор, ужа област Графичко инжењерство и дизајн. Радну каријеру је започео у конструкционом бироу "Потисје-пројект" који је био организациона јединица Института за производно машинство, Факултета техничких наука и Фабрике алатних машина "Потисје" из Аде у којем је радио на пројектовању алатних машина до 1988. године. Исте године се запошљава на Факултету техничких наука, Институту за производно машинство као руководилац радионичке и професионалне праксе.
Оснивањем графичког инжењерства на ФТН 1999. године започиње истраживачки, научни и стручни рад и развој новог подручја. Сав свој креативни и радни потенцијал усмерава на развој једне, на нашим просторима, нове струке коју је требало афирмисати.
Интензивно ради на креирању и развијању свих наставних планова и програма усмеравајући их ка препознавању и признавању "струке" у привреди. Првом изменом наставног плана и програма уводи неопходне предмете дизајна и у називу студија даје одредницу "дизајн" и креира акроним студијског програма "ГРИД" по ком је препознатљив као и са својим визуелним идентитетом и сајтом на ком се презентује. Припрема студијске програме основних, мастер и докторских студија које су првим акредитацијама, акредитоване на свим нивоима. Дужи низ година ове студије су биле прве или међу првима по интересовању студената за упис.
Израђује елаборат оснивања Графичког центра ГРИД, међу првима на ФТН-у, чије је основно утемељење усмерено на развој департмана и лабораторије ГРИД. Графички центар је искључиво усмеравао на транспарентно пословање у оквиру ФТН, а не у приватне токове и кроз то пословање је успео обезбедити средства за набавку нове опреме као и за инвестиције у градњу нових лабораторијских простора који су били значајна основа стицања нових знања.
Данас департман располаже значајним средствима за набавку нове опреме која је основа стварања савремено образованих и признатих инжењера. Набавком опреме Лабораторија ГРИД је убрзо по могућностима и опреми постала најпрестижнија у подручју југоисточне Европе. Успоставио је контакте са великим бројем земаља које имају профиле образовања графичке струке и иницирао научно техничку и стручну сарадњу са факултетима у Немачкој, Хрватској, Словенији, Мађарској, Чешкој, Словачкој, Македонији, Русији, Литванији, Бугарској, Грчкој, Шпанији. То је резултирало могућношћу одлазака студената и запослених на усавршавање и стицање нових знања.
Посебно велики допринос развоју департмана је дао успостављањем сарадње и потписивањем уговора о научно техничкој сарадњи са компанијама Немачке, Аустрије и Чешке са којима је развијена интензивна сарадња у опремању лабораторије ГРИД најсавременијом опремом из подручја струке. Успоставио је сарадњу са свим значајнијим фирмама графичке струке у земљи што је омогућило студентима стицање практичних знања, а запосленима реализацију већег броја истраживања.
Развио је перманентну сарадњу са Немачком организацијом Принтпромотион која је омогућила скоро свим младим наставницима и асистентима департмана једномесечне и вишемесечне студијске боравке у најзначајнијим институтима, факултетима и компанијама у Немачкој. Овим студијским боравцима младим члановима департмана је омогућено стицање врхунских истраживачких знања чиме је створен одличан кадровски потенцијал развоја Департмана.
Иако без довољне кадровске базе 2002. године осмишљава и организује први симпозијум графичког инжењерства и дизајна на овим просторима који се у континуитету одржава сваке друге године. Симпозијум се данас организује као угледни међународни скуп који окупља стручњаке из преко десет земаља. Иницирао је симпозијум ПДП који дужи низ година успешно организују студенти департмана.
Такође је иницирао часопис „Форма“ који уређују студенти департмана. 2010. године оснива међународни часопис „Јоурнал оф Грапхиц Енгинееринг анд десигн“ чији је главни уредник. Рецензент је већег броја научних радова и члан научних одбора часописа и симпозијума графичке струке.
Објавио је преко 500 библиографских јединица, две монографије из научне области коју развија, има објављена поглавља у монографијама и радове по позиву. Објавио је 18 радова у врхунским часописима на СЦИ листи са импакт фактором, око 200 радова у научним часописима, преко 100 радова штампаних и саопштених на међународним конференцијама, преко 50 радова на домаћим конференцијама, преко 50 пројеката од којих је већина за потребе привреде као и призната решења за привреду. Има објављених 10 књига и 12 скрипти из области графичког инжењерства и дизајна. Укупна вредност индекса компетентности му је преко 600.
Формирао је и развио 8 потпуно нових предмета графичког инжењерства на основним и мастер студијама. Ангажован је у настави на предметима на ФТН-у на основним, последипломским и докторским студијама у оквиру 15 наставних предмета, као и на предметима у оквиру АЦИМСИ студија на Универзитету у Новом Саду и Универзитету у Бања Луци на Технолошком факултету, одсек Графичко инжењерство, где развија овај профил студија у склопу потписаног уговора о сарадњи са ФТН.
Од 2004. године је руководилац 3 пројекта ТР код Министарства науке републике Србије у области графичког инжењерства и дизајна са категоријом А1. Кроз развој пројеката развио је и млади истраживачки кадар са квалитетним истраживачким резултатима у које је укључена привреда. Ментор је око 400 завршних радова на основним и мастер студијама, као председник комисије је учествовао у 450 завршних радова и као члан комисије у 16 радова. Био је председник и члан већег броја изборних комисија. Ментор је осам одбрањених доктората и седам магистарских теза.
Добитник је плакете Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, за посебан допринос за развој техничко-технолошких наука за монографију. Добитник је Плакете Универзитета у Новом Саду за изузетан допринос развоју, унапређењу и афирмацији Универзитета у Новом Саду.
Члан је одбора за етичка питања Универзитета у Новом Саду, члан је у више мандата стручног већа за Техничко технолошке науке Универзитета у Новом Саду и стручног већа за Хуманистичке науке и уметност Универзитета у Новом Саду. Обављао је најзначајније функције на департману као и више тела на ФТН. Уважаван је и омиљен код студената департмана.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор06.06.2006.01.01.2011.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Доцент17.09.2001.01.05.2006.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Редовни професор01.10.2020.30.09.2022.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Редовни професор10.02.2011.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
НазивУ Установи
Анализа могућности примене САПОР-С система за аутоматизовано пројектовање управљачких информација за НУМА у конкретним условима

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1981

Аутоматизација модуларног пројектовања нумерички управљаних флексибилних технолошких структура на бази машина за обраду стругањем

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Прилог руковању материјалом у графичким системима

Докторат

Графичко инжењерство и дизајн

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиJurič (Rilovski) I., Kašiković N., Stančić M., Novaković D., Vladić G., Majnarić I.: The influence of heat treatment on print mottle of screen printed textile knitted fabrics, Applied Thermal Engineering, 2015, ISSN 1359-4311
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPál (Apro) M., Novaković D., Dedijer S., Koltai L., Jurič (Rilovski) I., Vladić G., Kašiković N.: Image processing based quality control of coated paper folding, Measurement, 2017, Vol. 100, pp. 99-109, ISSN 0263-2241, UDK: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.12.033
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Rapajić S., Novaković D., Pavlović Ž., Maletić S.: Feasibility of electrocoagulation/flotation treatment of waste offset printing developer based on the response surface analysis, Arabian Journal of Chemistry, 2016, Vol. 9, No 1, pp. 152-162, ISSN 1878-5352, UDK: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.03.018
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJurič (Rilovski) I., Karlović I., Tomić I., Novaković D.: Optical paper properties and their influence on colour reproduction and perceived print quality, Nordic Pulp and Paper Research Journal, 2013, Vol. 28, No 2, pp. 264-273, ISSN 0283-2631
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVladić G., Novaković D., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Color appearance of textile materials applied to various geometrical shapes, Textile Research Journal, 2014, Vol. 84, No 11, pp. 1191-1199, ISSN 0040-5175, UDK: DOI: 10.1177/0040517513517968
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNovaković D., Avramović D.: Influence of printing surface attributes on print quality in electrophotography, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 295-301, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Karlović I., Gojo M., Agić D.: Influence of surface enhancement of prints on colourimetric an visual characteristics, original scientific paper, Tekstil, 2009, Vol. 58, No 8, pp. 384-392, ISSN 0492-5882, UDK: 677.027.57:655.3
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Kašiković N., Zeljković Ž., Agić D., Gojo M.: Thermograph analysis of thermal effects on the change of colour differences on the digitally printed textile materials, original scientific paper, Tekstil, 2010, Vol. 59, No 7, pp. 297-306, ISSN 0492-5882, UDK: 677.856:677.016.413.4
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Dedijer S., Poljaček- Mahović S.: A model for improving the flexographic printing plate making process, original scientific paper, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2010, Vol. 17, No 4, pp. 403-410, ISSN 1330-3651, UDK: 655.22:621.78
(М23) Рад у међународном часописуKarlović I., Novaković D.: Effect of Different Coating Amounts on the Surface Roughness and Print Gloss of Screen Coated Offset Prints, J IMAGING SCI TECHN, 2011, Vol. 55, No 2, pp. 1-10, ISSN 1062-3701
(М23) Рад у међународном часописуFilipović N., Lazić V., Filipović J., Gvozdenović J., Novaković D.: Packaging material characteristics contributing to shlef-life of rusk, Roumanian Biotechnological Letters, 2012, ISSN 1224-5984
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Avramović D.: Influence of printing surface attributes on print quality in electrophotography, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 295-301, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G.: INFLUENCE OF INK LAYERS ON THE QUALITY OF INK JET PRINTED TEXTILE MATERIALS, Tekstil ve konfeksiyon, 2012, Vol. 22, No 2, pp. 115-124, ISSN 1300-3356
(М23) Рад у међународном часописуPavlović Ž., Novaković D., Cigula T.: Wear analysis of the offset printing plate`s non/printing areas depending on exploitation, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 3, pp. 479-484, ISSN 1330-3651, UDK: 655.344:620.178.16
(М23) Рад у међународном часописуPavlović Ž., Risović D., Novaković D.: Comparative study of direct and indirect, image-based profilometry in characterization of surface roughness,, Surface and Interface Analysis, 2012, Vol. 44, No 7, pp. 825-830, UDK: Online ISSN:1096-9918
(М23) Рад у међународном часописуNOVAKOVIĆ, D.: MILIĆ, N.: Effects of display gamma and illuminant on the appearance of colours viewed on LCD monitors, Orginal scientific paper
(М23) Рад у међународном часописуNOVAKOVIĆ, D., TOMIĆ, I.: The usability of calibrating monitor for soft proof according to CIE CAM02 colour appearance model, Orginal scientific paper
(М23) Рад у међународном часописуTomić I., Dedijer S., Martínez-Canada P., Novaković D., Hladnik A.: Camera Characterization for Colorimetric Assessment of Goniochromatic Prints, Journal of Imaging Science and Technology, 2017, Vol. 61, No 2, pp. 1-15, ISSN 1062-3701
(М23) Рад у међународном часописуNedeljković U., Novaković D., Pinćjer I.: Detecting universal structure and effects of typefaces, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 557-564, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуKašiković N., Stančić M., Vladić G., Grujić D., Novaković D., Milošević R., Pinćjer I.: The influence of heat treatment on the quality of screen printed textile substrates, Revista Materia, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 1517-7076, UDK: doi 10.1590/S1517-707620170001.0123
(М23) Рад у међународном часописуStančić M., Ružičić B., Kašiković N., Grujić D., Novaković D., Milošević R.: Washing treatment impact on print quality of screen printed knitted fabrics, Revista Materia, 2016, Vol. 21, No 3, pp. 817-826, ISSN 1517-7076
(М23) Рад у међународном часописуJurič (Rilovski) I., Nedeljković U., Novaković D., Pinćjer I.: Visual experience of noise in digital images, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 1463-1467, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуJurič (Rilovski) I., Karlović I., Novaković D., Tomić I.: Comparative study of different methods for the assessment of print mottle, Color Research and Application, 2016, Vol. 41, No 5, pp. 493-499, ISSN 0361-2317
(М23) Рад у међународном часописуPinćjer I., Novaković D., Nedeljković U., Kašiković N., Vladić G.: Impact of Reproduction Size and Halftoning Method on Print Quality Perception, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2016, Vol. 13, No 3, pp. 81-100, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуKašiković N., Novaković D., Milić N., Vladić G., Zeljković Ž., Stančić M.: Thermovision and Spectrophotometric Analysis of Ink Volume and Material Characteristics Influence on Colour Changes of Heat Treated Printed Substrates, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 33-41, ISSN 1330-3651, UDK: DOI: 10.17559/TV-20130928115500
(М23) Рад у међународном часописуKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G., Milić N.: Colourfastness of Multilayer Printed Textile Materials to Artificial Light Exposure, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 161-173, ISSN 1785-8860, UDK: DOI 10.12700/APH.12.1.2015.1.10
(М23) Рад у међународном часописуStančić M., Kašiković N., Novaković D., Dojčinović I., Vladić G., Dragić M.: The Influence of Washing Treatment on Screen Printed Textile Substrates, Tekstil ve konfeksiyon, 2014, Vol. 24, No 1, pp. 96-104, ISSN 1300-3356
(М23) Рад у међународном часописуMilić N., Hoffmann M., Tómács T., Novaković D., Milosavljević B.: A Content-Dependent Naturalness-Preserving Daltonization Method for Dichromatic and Anomalous Trichromatic Color Vision Deficiencies, Journal of Imaging Science and Technology, 2015, Vol. 59, No 1, ISSN 1062-3701
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Kašiković N., Zeljković Ž., Agić D., Gojo M.: Thermograph analysis of thermal effects on the change of colour differences on the digitally printed textile materials, original scientific paper, Tekstil, 2010, Vol. 59, No 7, pp. 297-306, ISSN 0492-5882, UDK: 677.856:677.016.413.4
(М23) Рад у међународном часописуKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G.: INFLUENCE OF INK LAYERS ON THE QUALITY OF INK JET PRINTED TEXTILE MATERIALS, Tekstil ve konfeksiyon, 2012, Vol. 22, No 2, pp. 115-124, ISSN 1300-3356
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Milić N., Milosavljević B.: Animated vs. Illustrated Software Tutorials: Screencasts for Acquisition and Screenshots for Recalling, International Journal of Engeneering Education, 2013, Vol. 29, No 4, pp. 1013-1023, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуPál (Apro) M., Novaković D., Pál S., Dedijer S., Milić N.: Colour Space Selection for Entropy-based Image Segmentation of Folded Substrate Images, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 43-62, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Karlović I., Gojo M., Agić D.: Influence of surface enhancement of prints on colourimetric an visual characteristics, original scientific paper, Tekstil, 2009, Vol. 58, No 8, pp. 384-392, ISSN 0492-5882, UDK: 677.027.57:655.3
(М23) Рад у међународном часописуPavlović Ž., Risović D., Novaković D.: Comparative study of direct and indirect, image-based profilometry in characterization of surface roughness,, Surface and Interface Analysis, 2012, Vol. 44, No 7, pp. 825-830, ISSN 0142-2421, UDK: Online ISSN:1096-9918
(М23) Рад у међународном часописуFilipović N., Lazić V., Filipović J., Gvozdenović J., Novaković D.: Packaging material characteristics contributing to shlef-life of rusk, Romanian Biotechnological Letters, 2012, ISSN 1224-5984
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ЛАЗИЋ, В., НОВАКОВИЋ, Д.: Амбалажа и животна средина, Технолошки факултет, Нови Сад, 2010.
(М72) Одбрањен магистарски радНОВАКОВИЋ, Д.: Аутоматизација модуларног пројектовања нумерички управљаних флексибилних технолошких структура на бази машина за обраду стругањем, магистарска теза, ФТН, Нови Сад, 1994.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоНОВАКОВИЋ, Д., Лужанин, О., ЗЕЉКОВИЋ, Ж.: "ГЕАР ПЛУС" програм за прорачун геометрије и преносне моћи цилиндричних зупчаника са правим и косим зубима
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоНОВАКОВИЋ, Д., ЗЕЉКОВИЋ, Ж.: "НЗСОФТ-ПОС+" програм за управљење пословањем малих фирми
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоНОВАКОВИЋ, Д., ЗЕЉКОВИЋ, Ж.: "НЗСОФТ-ПРО+" програм за управљање производњом малих фирми
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Новаковић Драгољуб: Руковање материјалом у графичким системима, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2003. 211стр., УДК: 655, ИСБН 86-80249-64-5.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаНОВАКОВИЋ, Д.: Прилог руковању материјалом у графичким системима, Докторска дисертација, Факултет техничких наука, 280 страна, Нови Сад, 2001
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГрафичко инжењерствоУниверзитет у Новом Саду10.02.2011.
Ванредни професорГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука06.06.2006.
ДоцентГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука27.09.2001.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука01.01.1995.