Информације
Садашњи рад групе покрива неколико области. Пре свега, то је обрада кардиоваскуларних сигнала. Ритам срца представља основу за музички темпо анданте (нормалан, релаксиран темпо) и можда се и због тога сматра да је рад срца (EKG сигнал) периодичан, иако се заправо ради заправо о нестационарном псеудосинхроном сигналу. Други тематски оквир рада је обрада неуралних сигнала. Полазећи од композитних сигнала (EKG), преко изолованих сигнала једне ћелије у кори великог мозга, екипа се спустила и до молекуларних размера, пратећи осцилације протона појединачних елемената (водоника и понекад кисеоника). Коначно, али не и најмање важно, ту је и бежични пренос сигнала са тела (BAN – Body Area Networks) као значајан сегмент шире тематске области бежичних сензорских мрежа.