На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
проф. др Драгољуб НоваковићРедовни професор01.10.2018.Катедра за графичко инжењерство и дизајн20181001