На функцији: Директор департмана


ЗвањеОдДо
проф. др Драгољуб НоваковићРедовни професор01.10.2018.Департман за графичко инжењерство и дизајн20181001