Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Miloš Pjevac (O2 7/2020)
Studijski program:Geodezija i geoinformatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konformne projekcije za Republiku Srbiju sa najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama
Tema (Eng):Conformal projections for the Republic of Serbia with the least absolute linear deformations
Datum odbrane:19.04.2024. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorMirko Borisov
Redovni profesor
ČlanGoran Marinković
Vanredni profesor
 
Student:Bratislav Mitrović (GI 37/2013)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upotreba i optimizacija multimedija u kreiranju internet stranica
Tema (Eng):Integration and optimization of multimedia in developing web pages
Datum odbrane:19.04.2024. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNeda Milić Keresteš
Vanredni profesor
MentorBojan Banjanin
Docent
ČlanSaša Petrović
Docent
 
Student:Sonja Nedić (V2 1/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konveksno programiranje i primena na portfolio investicionih fondova u uslovima permakrize
Tema (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Datum odbrane:19.04.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanVladimir Ilić
Docent
 
Student:Sonja Tomčić (E2 20/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:EKSTRAKTIVNA SUMARIZACIJA TEKSTA UPOTREBOM WORD2VEC, DOC2VEC I GPT3.5 MODELA
Tema (Eng):EXTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION OF USING WORD2VEC, DOC2VEC AND GPT-3.5 MODELS
Datum odbrane:18.04.2024. 11:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Srđan Šuković (E2 53/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Softverski sistem za semantičku pretragu teksta primenom vektorskih baza podataka
Tema (Eng):Software System for Semantic Text Search Using Vector Database Technology
Datum odbrane:18.04.2024. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikStevan Gostojić
Redovni profesor
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanDanijela Boberić Krstićev
Redovni profesor
 
Student:Šara Fazekaš (GI 39/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Vizuelna transformacija: fotomanipulacija i tehnika matte painting u digitalnoj fotografiji
Tema (Eng):Visual transformation: photo manipulation and matte painting technique in digital photography
Datum odbrane:18.04.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNeda Milić Keresteš
Vanredni profesor
MentorIvana Jurič
Docent
ČlanBojan Banjanin
Docent
 
Student:Miloš Sarić (EE 126/2016)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Koncept mikromreže i tehnike upravljanja mikromrežama
Tema (Eng):Microgrid Concept and Control Techniques
Datum odbrane:17.04.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBoris Dumnić
Redovni profesor
MentorLuka Strezoski
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Selakov
Vanredni profesor
 
Student:Filip Ranković (EE 51/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Automatizacija procesa etaloniranja Pt-100 sonde
Tema (Eng):Calibration process automation of Pt-100 sensors
Datum odbrane:16.04.2024. 16:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Redovni profesor
MentorĐorđe Novaković
Docent
ČlanNemanja Gazivoda
Docent
 
Student:Nemanja Mladenović (G1 63/2020)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:TEHNIČKO – TEHNOLOŠKA ANALIZA SKELETNOG MONTAŽNOG SISTEMA HALE OD ARMIRANOG BETONA
Tema (Eng):Technical-technological analysis of the assembly system of the hall made of reinforced concrete
Datum odbrane:16.04.2024. 11:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikBranko Škorić
Redovni profesor
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Jakšić
Docent
 
Student:Goran Mirić (PR 80/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Polkadot konsenzus
Tema (Eng):Polkadot consensus
Datum odbrane:15.04.2024. 12:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorDarko Čapko
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Predrag Nikolić (E2 97/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Matematičko modelovanje i PID regulacija termalne zone u HIL okruženju
Tema (Eng):Mathematical modeling and PID regulation of the Thermal Zone in the HIL environment
Datum odbrane:15.04.2024. 09:00
Mesto odbrane:NT417 - NTP-417
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorVelimir Čongradac
Redovni profesor
ČlanPlaton Sovilj
Redovni profesor
 
Student:Mladen Planojević (E2 118/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Alat za vizuelizaciju i analizu AUTOSAR logging/tracing protokola
Tema (Eng):Visualisation of AUTOSAR logging/tracing protocol
Datum odbrane:12.04.2024. 08:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikMarija Antić
Vanredni profesor
MentorBogdan Pavković
Vanredni profesor
ČlanJelena Radić
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandar Mraović (EM 13/2015)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Ultrazvučni instrument za merenje udal?enosti na bazi NE555 multivibratora
Tema (Eng):Ultrasonic distance measuring instrument based on the NE555 timer
Datum odbrane:10.04.2024. 16:45
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Redovni profesor
MentorMarjan Urekar
Vanredni profesor
ČlanStefan Mirković
Asistent
 
Student:Katarina Mijailović (SA 16/2019)
Studijski program:Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema: Studija arhitekture prolaznosti: Idejni projekat Kuća – Spomenik
Tema (Eng):Transience Architecture Study: Conceptual project House - Monument
Datum odbrane:09.04.2024. 12:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikTatjana Babić
Docent
MentorAleksandra Pešterac
Vanredni profesor
ČlanDragana Vilotić
Docent iz polja umetnosti
 
Student:Ana Krsmanović (ZZ 68/2016)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Evaluacija uticaja na životnu sredinu izgradnje silosa i sušare
Tema (Eng):Evaluation of the environmental impact of the Construction of Silos and Dryer
Datum odbrane:05.04.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragana Štrbac
Redovni profesor
MentorNemanja Stanisavljević
Redovni profesor
ČlanZorica Mirosavljević
Asistent - dr nauka