Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Jovana Vidović (I1 10/2020)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA U PREDUZEĆU „NUOVO ARTE“
Tema (Eng):IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS IN THE ORGANIZATION „NUOVO ARTE“
Datum odbrane:07.06.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorNebojša Brkljač
Vanredni profesor
ČlanMarko Orošnjak
Docent
 
Student:Milja Marjanović (EE 46/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uticaj konstrukcionih varijacija na performanse sinhronih mašina sa stalnim magnetima
Tema (Eng):The influence of constructional variations on the performance of synchronous machines with permanent magnets
Datum odbrane:07.06.2024. 10:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDejan Reljić
Vanredni profesor
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanVladimir Popović
Docent
 
Student:Anja Stojković (I2 73/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza uticaja događaja na lokalnu zajednicu
Tema (Eng):Analysis of the impact of events on the local community
Datum odbrane:05.06.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikJelena Radonić
Redovni profesor
MentorNenad Simeunović
Redovni profesor
ČlanSlavko Rakić
Docent
 
Student:Damir Jazvin (PR 65/2015)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upotreba Apache Kafka interaktivnih upita za realizaciju distribuiranog sistema
Tema (Eng):Implementation of a Distributed System Using Apache Kafka Interactive Queries
Datum odbrane:05.06.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandar Selakov
Vanredni profesor
MentorErvin Varga
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Bošković
Docent
 
Student:Ilija Trzin (g1 26/2021)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Procena stanja i predlog sanacije muzeja “21. oktobar” Kragujevac
Tema (Eng):Condition assessment and proposal for rehabilitation of the Museum “21st of October” Kragujevac
Datum odbrane:04.06.2024. 11:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikSlobodan Šupić
Docent
MentorDanijel Kukaras
Redovni profesor
ČlanAleksandra Pešterac
Vanredni profesor
 
Student:Marija Katanski (V2 4/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Rezervisane štete u osiguraju motornih vozila i osiguranju korisnika motornih vozila od odgovornosti
Tema (Eng):Claims reserving in Motor vehicles insurance and Motor liability insurance
Datum odbrane:04.06.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanMarija Paunović
Docent
ČlanMarija Delić
Docent
 
Student:Marina Tandi (MH 53/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upravljački sistem uparavanja vodenog rastvora opasnog otpada
Tema (Eng):Control system for evaporation of aqueous solution of hazardous waste
Datum odbrane:04.06.2024. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Tegeltija
Vanredni profesor
MentorDragana Oros
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Magdalena Šljivić (PR 142/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Optimizacije koda kroz ilustraciju u jeziku C#
Tema (Eng):Code optimizations through illustration in C# language
Datum odbrane:03.06.2024. 16:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
 
Student:Dušan Radulović (PR 36/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izazovi u kreiranju korisničkog interfejsa aplikacije za integralno praćenje izuzetaka u urbanoj sredini
Tema (Eng):Challenges in creating a user interface for an application for managing interruptions in an urban environment
Datum odbrane:03.06.2024. 15:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Ana Atanacković (E2 19/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:GPT arhitektura i primena u softverskoj industriji
Tema (Eng):GPT arhitektura i primena u softverskoj industriji
Datum odbrane:31.05.2024. 17:30
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Stefan Danilović Kucurac (PE 22/2021)
Studijski program:Elektrotehnika
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije
Tema (Eng):Lightning protection installation inspection
Datum odbrane:31.05.2024. 17:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikZoltan Čorba
Vanredni profesor
MentorBane Popadić
Docent
ČlanLuka Mejić
Docent
 
Student:Aleksandar Zarić (PR 62/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:AWS EKS (Elastic Kubernetes Service) u Cloud Okrzenju
Tema (Eng):AWS EKS (Elastic Kubernetes Service) in Cloud environments
Datum odbrane:31.05.2024. 17:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Mihailo Milinković (PE 10/2021)
Studijski program:Elektrotehnika
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Procena energetske efikasnosti samostalne fotonaponske elektrane i analiza ekonomske isplativosti
Tema (Eng):Assessment of the energy efficiency of a stand-alone photovoltaic power plant and economic profitability analysis
Datum odbrane:31.05.2024. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBane Popadić
Docent
MentorZoltan Čorba
Vanredni profesor
ČlanLuka Mejić
Docent
 
Student:Dejan Tucaković (PE 9/2021)
Studijski program:Elektrotehnika
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Uticaj izbora noseće konstrukcije fotonaponskih panela na isplativost mrežno konektovane elektrane na kosom krovu
Tema (Eng):The influence of the choice of supporting structure of photovoltaic panels on the profitability of a grid-connected power plant on a sloping roof
Datum odbrane:31.05.2024. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBane Popadić
Docent
MentorZoltan Čorba
Vanredni profesor
ČlanLuka Mejić
Docent
 
Student:Milica Savić (F2 2/2022)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Non-real-time i Real-time metode renderovanja: Uporedna studija slučaja renderovanja kaustike za vodu i staklo
Tema (Eng):Non-real-time and Real-time rendering methods: A comparative case study of water and glass caustic rendering
Datum odbrane:31.05.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽeljko Santoši
Docent
MentorIvana Vasiljević
Docent
ČlanRatko Obradović
Redovni profesor
 
Student:Miloš Ivanišević (ME 40/2016)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:SAVREMENE TEHNIKE PRECIZNOG HLAĐENJA INFORMACIONIH I OSTALIH TEHNIČKIH SISTEMA
Tema (Eng):MODERN TECHNIQUES FOR PRECISE COOLING OF INFORMATION AND OTHER TECHNICAL SYSTEMS
Datum odbrane:31.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDamir Đaković
Redovni profesor
MentorMiroslav Kljajić
Vanredni profesor
ČlanĐorđije Doder
Docent
 
Student:Tamara Bulović (S2 8/2021)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Osobine i primeri primene pasivnih optičkih mreža
Tema (Eng):Passive Optical Networks, Properties and Applications
Datum odbrane:31.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:310A - Kabinet
Komisija

PredsednikTamara Škorić
Vanredni profesor
MentorŽeljen Trpovski
Redovni profesor
ČlanBojan Jovanović
Vanredni profesor
 
Student:Nikola Janković (RA 51/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Detekcija pokreta šake i prepoznavanje znakovnog jezika u realnom vremenu
Tema (Eng):Real time detection of hand movements and gesture recognition
Datum odbrane:31.05.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVojin Ilić
Redovni profesor
MentorLuka Mejić
Docent
ČlanDarko Stanišić
Vanredni profesor
 
Student:Almen Brenoli (EE 109/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Funkcionalna verifikacija hardverskog akceleratora za „MP3 decoder“ algoritam
Tema (Eng):Functional verification of a hardware accelerator for a „MP3 decoder“ algorithm
Datum odbrane:30.05.2024. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVuk Vranjković
Vanredni profesor
MentorPredrag Teodorović
Vanredni profesor
ČlanIvan Mezei
Redovni profesor
 
Student:Bojan Simić (EE 47/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Funkcionalna verifikacija IP jezgra za dodavanje titlova na sliku
Tema (Eng):Functional verification of the IP core for adding subtitle to an image
Datum odbrane:30.05.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvan Mezei
Redovni profesor
MentorPredrag Teodorović
Vanredni profesor
ČlanVuk Vranjković
Vanredni profesor
 
Student:Anja Janjanin (AU 15/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje enterijera kafeterije sa“concept store“-om; adaptacija prizemlja KC Lab-a
Tema (Eng):Interior design project of coffee shop with concept, adaptation of a ground floor of KC Lab
Datum odbrane:30.05.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIgor Maraš
Vanredni profesor
MentorRadomir Kojić
Docent iz polja umetnosti
ČlanIvana Miškeljin
Vanredni profesor
 
Student:Dušan Drača (I2 63/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:UNAPREĐENJE PROCESA DISTRIBUCIJE U KOMPANIJI "MERCATOR S"
Tema (Eng):Improvment of distribution process in Mercator S company
Datum odbrane:30.05.2024. 11:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Mišić (IM 123/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Inženjerske izmene prema zahtevima standarda IATF 16949:2016 i primena alata kvaliteta u automobilskoj industriji
Tema (Eng):Engineering changes according to IATF 16949:2016 requirements and application of quality tools in automotive industry
Datum odbrane:30.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikStevan Milisavljević
Redovni profesor
MentorNebojša Brkljač
Vanredni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Docent
 
Student:Milorad Becin (II 76/2016)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza i unapređenje u procesu skladištenja u preduzeću Aptiv Mobility
Tema (Eng):Analysis and improvement in the storage process at Aptiv Mobility
Datum odbrane:30.05.2024. 10:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNebojša Brkljač
Vanredni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Docent
 
Student:Anja Rašević (ZZ 5/2018)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Gorive ćelije: Tehnološki status i primena
Tema (Eng):Fuel Cells: Technological Status and Applications
Datum odbrane:29.05.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDunja Sokolović
Redovni profesor
MentorBranka Nakomčić-Smaragdakis
Redovni profesor
ČlanSvjetlana Vujović
Asistent - dr nauka
 
Student:Adriana Varagić (I2 58/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Strategija integrisanih marketing komunikacija za film "Barbie"
Tema (Eng):Integrated marketing communication strategy for the "Barbie" movie
Datum odbrane:29.05.2024. 10:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorJelena Spajić
Docent
ČlanSlaviša Dumnić
Docent
 
Student:Ana Topalov (V2 6/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Teorija grafova i modeliranje pojava u poslovanju investicionih fondova
Tema (Eng):Graph theory and modeling of phenomena in the business of investment funds
Datum odbrane:22.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanMaja Nedović
Vanredni profesor
 
Student:Ana Roksandić (I2 4/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Unapređenje proizvodnog sistema „UKS Shop” primenom LEAN alata
Tema (Eng):Improvement of the production system 'UKS Shop' through the application of LEAN tools
Datum odbrane:21.05.2024. 13:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNenad Simeunović
Redovni profesor
MentorAleksandar Rikalović
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Nidžović (BI 25/2019)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama: memorija i ERP merna mmetoda
Tema (Eng):Biomedical Engineering in Cognitive Neuroscience: memory and ERP Measurement Methods
Datum odbrane:21.05.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNemanja Gazivoda
Docent
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom