Informacije

 

KATEDRA ZA PROCESNU TEHNIKU neguje tradiciju uspešnog rada još od svog osnivanja 1977. godine. Aktivno sarađuje sa drugim katedrama i departmanima Fakulteta tehničkih nauka, a zajedno sa Katedrom za toplotnu tehniku je tokom decenija svog postojanja realizovala studijske programe iz oblasti toplotne i procesne tehnike. Kvalitetan naučno-istraživački rad, brojni projekti i studije, kao i dugogodišnja uspešna saradnja sa privredom su od osnivanja odlikovali samu Katedru, kao i zaposlene na njoj....
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Đaković dr Damir
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

 Sekretar katedre
Matični studijski programi