Пројекат DANUrB – DANube Urban Brand


18.07.2017. - 08:52 

На Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука у Новом Саду одбрањен је први мастер рад у оквиру пројекта “DANUrB”, под називом „Успостављање бренда општине Бачка Паланка кроз дефинисање стратегије развоја етно и нутичког туризма Нештина“. Рад се заснива на анализи потенцијала општине Бачка Паланка, која припада истраживачком фокусу одабраних локалних заједница дуж тока Дунава у оквиру DANUrB пројекта. Аутор рада је мастер инжењер архитектуре Маријана Давидовић.
Пројекат DANUrB – DANube Urban Brand – а regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity u okviru INTERREG – Danube Transnational Programme – има за циљ да кроз културну мрежу ојача регионални идентитет и створи заједнички бренд кроз неговање прекограничних културних веза између насеља дуж Дунава, истражујући неискоришћене културне и друштвене ресурсе у функцији бољег привредног и културног развоја. Главни циљ пројекта је стварање свеобухватне просторно-културне мреже - „Дунавске културне променаде“, која би повезала све заједнице дуж реке, уједињујући их у јединствену туристичку дестинацију као бренд са тематским туристичким путевима, развијајући могућности које могу повећати број посетилаца и продужити њихов боравак у овом подручју. Учесници на пројекту су универзитети, истраживачко-развојни центри, локалне самоуправе, невладине организације у области културе, туристичке организације и привредна друштва који ће заједнички креирати мрежу и платформу за рад на културној и туристичкој стратегији како би се доказало да урбано брендирање дуж тока Дунава може истовремено донети и друштвени и привредни бољитак. Веома важно за пројекат је и то да ће међународно знање и пракса бити примењени у локалним условима.
Руководилац пројектног тима са Департмана за архитектуру и урбанизам је проф. др Милена Кркљеш, а чланови тима су проф. др Дарко Реба, проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, доц. др Милица Костреш, доц. др Мирјана Сладић и асистенти Ранка Меденица, Марина Царевић, Александра Милинковић, Стефан Шкорић и Саша Медић. Пројекат траје од 1.01.2017 – 30.06.2019. године, а активности у првом периоду су обухватиле Kick-off састанак у Будимпешти (Мађарска), радни састанак и студентске радионице у Кремсу (Аустрија), као и радни састанак и студентске радионице у Штурову (Словачка) и Острогону (Мађарска). Посебан значај има укључивање студената у радионице на пројекту, као и имплементација истраживања у часове редовне наставе.

Више о DANUrB пројекту можете прочитати на сајту.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.