Наставном особљу ФТН-а.


26.01.2018. - 11:09 

Поштовани наставници, асистенти и студенти,

молимо Вас да пажљиво погледате нацрт распореда за летњи семестар школске 2017/18 године, јер ове школске године има доста студијских програма, чија се настава по први пут изводи на одређеним годинама студија.

Све године основних академских, мастер академских студија  и основних струковних студија се реализују по новим студијским програмима (акредитација из 2013 године).

Све евентуалне примедбе око извођача наставе (ако је у распореду дато друго име или нема имена извођача) доставити до среде 07.02.2018. до 07h искључиво на email адресу ftnraspored@uns.ac.rs

Распореди предавања – летњи семестар школске 2017/18

С поштовањем,
Продекан за наставу
Проф. др Драгиша Вилотић