Конкурс Фондације "Душан Павловић" за стипендирање студената мастер студија


15.10.2018. - 11:47 

Фондација Душан Павловић расписује Конкурс за стипендирање два студента прве године мастер студија Машинског или сличног факултета.

Услови конкурса су:

- Просечна оцена основних студија већа од 8 (осам)

- Уписана прва година Мастер студија једног од следећих смерова:
Процесна техника
Темотехника
Термоенергетика
Аутоматско управљање

Стипендија се додељује за школску годину 2019/2020.

Уз пријаву приложити:
      - Мотивационо писмо и
      - Потврду о завршеним основним студијама.

Фондација је обезбедила средства за стипендирање два студената.

Заинтересовани студенти документацију могу доставити на адресу:
Фондација “ Душан Павловић”
28 Јуна бр. 23 (бивша Мокролушка нова 23),11000 Београд
или на маил адресу оффице@фондацијадп.рс најкасније до 15.11.2019. године.


Више информација на: http://fondacijadp.rs/