Посета студената инжењерства заштите животне средине компанији Carlsberg


07.06.2019. - 13:21

У оквиру предмета Системи за управљање заштитом животне средине, студенти треће године Инжењерства заштите животне средине са Факултета техничких наука посетили су пивару Carlsberg и добили прилику да се упознају са радом компаније, са акцентом на област константног унапређења одрживости пословања и контроли утицаја на животну средину.

Компанија је омогућила студентима да у току вишечасовне посете обиђу производни погон једне модерне фабрике, упознајући се са великим бројем различитих процесних операција и апарата, при чему је брига о животној средини интегрисана у све аспекте њиховог пословања, што се препознаје пре свега кроз очување природних ресурса као што су вода, електрична енергија, различите врсте сировина, природни гас итд. Студенти су се упознали са CO2 станицом која служи за прикупљање сировог CO2, који настаје у процесу ферментације, након чега се прерађује и поново употребљава у процесима пуњења пива, затим са котларницом на биомасу која користи као гориво органску материју биљног порекла, а то је дрвена сечка која се добија млевењем отпадних палета из саме пиваре.

Такође су имали прилику да се упознају са принципима рада станице за пречишћавање отпадних вода, једна од најсавременијих у региону, која у поступку обраде ствара биогас, који компанија користи уместо природног гаса, као и супер компост – нуспроизвод који у комбинацији са другим оплемењивачима и ђубривом доприноси унапређењу квалитета пољопривредног земљишта.

На крају обиласка, уз дегустацију производа, студенти су посетили музеј који је посвећен оснивачу пиваре Лазару Дунђерском. У музеју је одржана презентација о компанији, производима и детаљима у вези стипендирања и могућности доласка на стручну праксу. Након упијања знања, о богатој историји и актуелним чињеницама, студенти су анимирани кратким квизом знања о Carlsberg-у где су најбржи и најбољи добили симболичне поклоне.
Стручна посета Carlsberg-у је веома значајна за студенте, јер пружа могућност да се упознају како се наставни предмет који се базира на изучавању стандарда ISO 14001 (Систем управљања заштитом животне средине) ефикасно интегрише у рад једне савремене компаније.