11. Међународна језичка конференција на ФТН-у


11.10.2019. - 12:35 

Велико нам је задовољство да Вас позовемо на 11. Међународну конференцију о значају учења страних језика као језика струке у циљу боље комуникације међу различитим културама која ће се одржати на Факултету техничких наука 17. и 18. септембра 2020. године.

Овај дводневни скуп ће окупити стручњаке из области језика струке и културе, истраживаче и студенте како би разменили мишљења о савременим трендовима у настави језика струке, учењу језика и значају културе. Дискусија ће обухватити следеће теме:

• Улога језика струке у 21. веку
• Интеркултурална димензија курса језика струке
• Употреба технологије на курсевима језика струке
• Дигитални жанрови у академском окружењу
• Припрема материјала за наставу језика струке
• Аутентични и прилагођени наставни материјали у настави језика струке
• Евалуација и оцењивање током курса језика струке
• Професионално усавршавање наставника
• Образовање наставника језика струке са искуством и наставника пре уласка у наставу
• Дискурсни маркери у настави језика струке
• Анализа жанра у материјалима курсева језика струке
• Глобализација и интеркултурална комуникација

Ове године уводимо новину у конференцију – позивамо студенте да пријаве своје постер презентације.


Слање апстракта

Уколико сте заинтересовани да одржите презентацију или радионицу на конференцији, молимо Вас да пошаљете свој апстракт на енглеском или немачком језику са 200-250 речи најкасније до 30. априла 2020. године.

Апстракт можете послати преко странице https://easychair.org/conferences/?conf=ilc2020.
Све детаље и упутства можете пронаћи ОВДЕ.

Прихваћени апстракти ће бити објављени у e-Book of Abstracts.

Презентација / Излагање
Време предвиђено за презентације / излагање (на енглеском или немачком језику) је 20 минута са 5 минута за питања и кратку дискусију. Време предвиђено за радионице (на енглеском или немачком језику) је 45 минута.

Студентске постер презентације
Термини у којима ће бити представљене студентске постер презентације ће бити накнадно јављен.

Радови
Аутори прихваћених апстраката се позивају да пошаљу своје радове у целости. Радови ће бити штампани у Зборнику након конференције. Рок за слање радова је 15. октобар 2020.године.

Важни датуми
- октобар 2019. - Позив за апстракте
- 30. април 2020. - Рок за слање апстраката
- 10. јун 2020. - Обавештење о прихватању апстракта
- 10. јул 2020. - Рок за регистрацију и уплату котизације (ПРЕЗЕНТЕРИ / ИЗЛАГАЧИ)
- 01 септембар 2020. - Рок за регистрацију и уплату котизације  (ПОСЕТИОЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ)
- 15. октобар 2020. - Рок за слање радова

Котизација за конференцију
Котизација за конференцију која укључује конференцијски програм, ручак оба дана конференције, конференцијску вечеру и кафу на паузама је следећа:

EUR 100 - за презентере
EUR 20 - за студенте

За више информација, можете се обратити организационом одбору на: conference.ilc.fl@uns.ac.rs.

Радујемо се дружењу у Новом Саду.
Организациони одбор конференције

----------------------------------------------

The 11th International Language Conference on

The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures
It is our great pleasure to announce and invite you to the eleventh international language conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, which will take place at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad from 17th to 18th September 2020.

This two-day event brings together LSP professionals, researchers, and students for thought-provoking sessions and discussions on current and emerging trends in LSP teaching and learning, covering the following topics:

• Role of languages for specific purposes in the 21st century
• Intercultural dimension of an LSP course
• Use of technology in LSP courses
• Digital genres in academic settings
• Preparation of materials for LSP teaching
• Authentic and adapted materials in an LSP course
• Assessment and grading in an LSP course
• Teacher professional development
• LSP teacher education & Pre-service education of teachers
• Discourse markers for LSP teaching
• Genre analysis of LSP materials
• Globalization and cross-cultural communication

We would like to draw your attention to a new conference section this year – we are inviting students to submit their poster presentations for a special student session.

Abstract submission
If you are interested in giving an oral presentation or offering a workshop at the conference, you are invited to submit an abstract in English or German of 200 to 250 words by no later than 30 April 2020.

To submit your abstract, please go to https://easychair.org/conferences/?conf=ilc2020.
For instructions and details about how to make a submission, visit THIS PAGE.

Abstracts accepted for presentation will be published in e-Book of Abstracts.

Presentation
Paper presentations (in English or German) should be no more than 20 minutes in length with 5 minutes for questions or a short discussion. Workshops (in English or German) should last 45 minutes.

Students’ posters
The allocated slot for students’ poster presentation shall be announced after the notification of acceptance.

Papers
The authors of accepted abstracts will be invited to submit their full papers to be published in the post-conference proceedings. The deadline for full paper submission is 15 October 2020.

Important dates
- October 2019 - Call for abstracts opened
- 30 April 2020 - Abstract submission deadline
- 10 June 2020 - Notification of acceptance
- 10 July 2020 - Registration and conference fee payment deadline (PRESENTERS)
- 01 September 2020 - Registration and conference fee payment deadline (LISTENERS)
- 15 October 2020 - Full paper submission deadline

Conference fees (VAT included)
Conference fees including full conference program, refreshments, lunch on both days and conference dinner are as follows:

EUR 100 for the presenters
EUR 20 for the students presenters

For more information, please contact the organizing committee at conference.ilc.fl@uns.ac.rs  .

We look forward to meeting you in Novi Sad.
The Conference Organising Committee.