14. Међународна научна конференција ETIKUM 2023


24.03.2023. - 10:44 

Катедра за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко-инжењерске аспекте, Департман за производно машинство организује четрнаесту међународну научну конференцију ETIKUM 2023 која ће се одржати од 07. до 09. децембра 2023. године у централној згради Универзитета (зграда Ректората).

ETIKUM конференција представља научни и стручни скуп на коме истраживачи презентују своје радове и дискутују о иновацијама и новим технологијама у областима метрологије и контроле квалитета у производном машинству, биомедицинском инжењерству, заштити животне средине и заштите на раду.

Важни датуми:
1. септембар 2023. - рок за достављање апстракта;
1. новембар 2023. - рок за достављање комплетног рада;
7-9. децембар 2023. - 14. Међународна научна конференција ETIKUM 2023.

Све додатне информације о конференцији, писању и слању апстраката/радова доступне су на званичном сајту ETIKUM конференције http://etikum.ftn.uns.ac.rs/.