Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Petar Banduka (MP 6/2017)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj i primena AR aplikacije zasnovane na korišćenju markera
Tema (Eng):Development and Usage of Marker-based AR application
Datum odbrane:18.12.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDejan Movrin
Vanredni profesor
MentorOgnjan Lužanin
Redovni profesor
ČlanMladomir Milutinović
Redovni profesor
 
Student:Jelena Rašković (ST 69/2014)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uporedna analiza karakteristika parkiranja u ulicama Narodnih heroja i Trga mladenaca u Novom Sadu
Tema (Eng):Comparative analysis of parking characteristics on Narodnih heroja and Trga mladenaca streets in Novi Sad
Datum odbrane:18.12.2023. 10:00
Mesto odbrane:132 - Kabinet
Komisija

PredsednikZoran Papić
Redovni profesor
MentorMilja Simeunović
Vanredni profesor
ČlanNenad Saulić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Đorđe Mirković (MH 5/2017)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj i implementacija simulatora mašine za brizganje za efikasno testiranje i integraciju IML robota
Tema (Eng):Development and Implementation of an Injection Molding Machine Simulator for Efficient Testing and Integration of In-Mold Labeling Robots
Datum odbrane:14.12.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Šenk
Vanredni profesor
MentorLaslo Tarjan
Vanredni profesor
ČlanDragana Oros
Vanredni profesor
 
Student:Želimir Ferko (SE 17/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Specijalističke strukovne studije
Tema:Primena GPON tehnologije u pristupnim mrežama
Tema (Eng):GPON Technology Implementation in Access Network
Datum odbrane:13.12.2023. 14:15
Mesto odbrane:NT125 - NTP-125
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorŽivko Bojović
Vanredni profesor
ČlanBranko Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Darko Lovčević (ET 15/2016)
Studijski program:Elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Pametni asistent sa glasovnom komunikacijom
Tema (Eng):Smart Assistant with Voice Communication
Datum odbrane:13.12.2023. 13:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilica Kisić
Docent
MentorKalman Babković
Vanredni profesor
ČlanVladimir Rajs
Vanredni profesor
 
Student:Danijela Senić (S1 14/2022)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Mikromobilnost u dnevnim putovanjima i cikloturizmu- Studija slučaja univerzitetskog kampusa i EuroVelo 11
Tema (Eng):Micromobility in daily travel patterns and cyclo tourism- University Kamp and EuroVelo 11 case studies
Datum odbrane:13.12.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikJelena Mitrović Simić
Vanredni profesor
MentorValentina Mirović
Redovni profesor
ČlanMiljana Prica
Redovni profesor
 
Student:Sunčica Sudžum (GG 32/2018)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Deformaciona analiza silosa Žitosrem primenom IWST metode
Tema (Eng):Deformation analysis of the Žitosrem silos using the IWST method
Datum odbrane:13.12.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarko Marković
Vanredni profesor
MentorMehmed Batilović
Docent
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent sa doktoratom
 
Student:Alija Batilović (GG 36/2017)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kontrola geometrije mosta u Kuli primenom tehnologije terestričkog laserskog skeniranja
Tema (Eng):Geometry control of the bridge in Kula using terrestrial laser scanning technology
Datum odbrane:12.12.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Bulatović
Redovni profesor
MentorMarko Marković
Vanredni profesor
ČlanZoran Sušić
Vanredni profesor
 
Student:Vladana Vujadinović (ST 88/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ANALIZA TRANSPORTA ROBE U EVROPSKOJ UNIJI
Tema (Eng):ANALYSIS OF TRANSPORT OF GOODS IN EUROPEAN UNION
Datum odbrane:12.12.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGordan Stojić
Redovni profesor
MentorSiniša Sremac
Redovni profesor
ČlanMiloš Kopić
Redovni profesor
 
Student:Teodora Bojanić (MH 72/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena veštačkih neuronskih mreža za detekciju kvara rotora asinhronog elektromotora
Tema (Eng):Artificial neural networks in induction motor fault detection
Datum odbrane:12.12.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanMilan Vrtunski
Asistent sa doktoratom
 
Student:Borko Raković (PI 16/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Pravni i ekonomski aspekti spoljnotrgovinskog poslovanja sa osvrtom na poslovanje kompanija u slobodnim zonama u Republici Srbiji
Tema (Eng):Legal and Economic aspects of Foreign Trade Business with Overview to Operations of Companies in Free zones in Republic of Serbia
Datum odbrane:11.12.2023. 14:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorMarijana Dukić-Mijatović
Vanredni profesor
ČlanDanijela Ćirić Lalić
Docent
 
Student:Nikola Kecić (O1 26/2018)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Izrada geoportala vodovodne mreže za područje grada Novog Sada
Tema (Eng):Creation of a geoportal of the water supply network for the area of the city of Novi Sad
Datum odbrane:11.12.2023. 11:30
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorDubravka Sladić
Vanredni profesor
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Aleksandar Marković (ZZ 35/2016)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prednosti i nedostaci koncepta "Nula otpada"
Tema (Eng):Advantages and disadvantages of "Zero waste" concept
Datum odbrane:08.12.2023. 13:00
Mesto odbrane:F012 - Učionica za odbranu diplomskih radova
Komisija

PredsednikBojan Batinić
Vanredni profesor
MentorDejan Ubavin
Redovni profesor
ČlanSvjetlana Vujović
Asistent - dr nauka
 
Student:Vladan Buha (MM 39/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Svojstva i sastav ulja za dvotaktne motore
Tema (Eng):Properties and composition of oil for two-stroke engines
Datum odbrane:07.12.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNebojša Nikolić
Vanredni profesor
MentorJovan Dorić
Redovni profesor
ČlanStjepan Galamboš
Docent
 
Student:Stefan Kandić (SW 73/2017)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Proizvoljni neuronski prenos stila u realnom vremenu
Tema (Eng):Arbitrary neural style transfer in real time
Datum odbrane:06.12.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Milica Vilovski (Z1 9/2022)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Tehnička i ekološka analiza rada industrijskog postrojenja „Dijamant“ DOO - Zrenjanin
Tema (Eng):Technical and environmental analysis of industrial plant operation "Diamant" DOO - Zrenjanin
Datum odbrane:05.12.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragan Adamović
Vanredni profesor
MentorZoran Čepić
Docent
ČlanBorivoj Stepanov
Vanredni profesor
 
Student:Anđela Radišić (O2 24/2021)
Studijski program:Geodezija i geoinformatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza i implementacija knjige polja u obliku geoportala
Tema (Eng):ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF THE FIELD BOOK IN THE FORM OF A GEOPORTAL
Datum odbrane:01.12.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikMehmed Batilović
Docent
MentorDušan Jovanović
Vanredni profesor
ČlanDubravka Sladić
Vanredni profesor
 
Student:Sonja Nedić (V2 1/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konveksno programiranje i primena na portfolio investicionih fondova u uslovima permakrize
Tema (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Datum odbrane:28.11.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanVladimir Ilić
Docent
 
Student:Saša Taloši (E2 44/2017)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Decentralizovano usaglašavanje sistemskih satova u čvorovima ad-hok bežične mreže
Tema (Eng):Decentralized clock synchronization of nodes in wireless ad hoc networks
Datum odbrane:16.11.2023. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikZoran Jeličić
Redovni profesor
MentorMilan Rapaić
Redovni profesor
ČlanDejan Vukobratović
Redovni profesor