Савет ФТН-а


23.06.2014. - 11:40 
САСТАВ САВЕТА СА МАНДАТОМ 1.10.2015. – 30.09.2018.

У складу са чланом 37. Статута ФТН Савет Факултета има 23 члана од којих су 15 представници Факултета које бира Наставно – научно веће, а 4 члана именује оснивач. Представнике Факултета чине: 13 представника из реда наставника, са сваког департмана по један, један представник из реда асистената департмана са највећим бројем наставника и асистената, један представник из реда запослених у стручним службама и 4 представника студената које бира Студентски парламент. Декан и продекани су дужни да присуствују седницама Савета без права одлучивања. Имајући у виду наведено Савет чине:


ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:
1. Јелена Дробњак
2. Александар Мијановић
3. др Александар Ашоња
4. Здравко ЈелушићПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА:
5. проф. др Бранислав Боровац, представник  Департмана за индустријско инжењерство  и менаџмент
6. проф. др Бранко  Шкорић, представник  Департмана за производно машинство
7. доц. др Милан Рацков, представник Департмана за механизацију и конструкционо машинство
8. доц. др Синиша Бикић, представник Департмана за енергетику и процесну технику
9. проф. др Иван Луковић, представник  Департмана за рачунарство и аутоматику
10. проф. др Горан Швенда, представник  Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
11. проф. др Милан Тривуновић, представник Департмана за грађевинарство и геодезију
12. проф. др Павле Гладовић, представник Департмана за саобраћај
13. проф. др Горан Вујић, представник  Департмана за инжењерство заштите животне средине
14. проф. др Силвиа Гизелан, представник Департмана за опште дисциплине у техници
15. доц. др Миодраг Жигић, представник  Департмана за техничку механику
16. доц. др Немања Кашиковић, представник Департмана за графичко инжењерство и дизајн
17. проф. др Радивоје Динуловић, представник  Департмана за архитектуру и урбанизам
18. Дејан Тубин, Стручне службе
19. Лука Мејић, представник сарадника


ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:
20. Игор Грајић
21. Немања Перић
22. Ђорђе Јовановић
23. Дарко Чутурић