Савет ФТН-а


30.12.2021. - 11:40 
САСТАВ САВЕТА

У складу са чланом 38. Статута ФТН Савет Факултета има 27 чланова од којих су 15 представници Факултета које бира Наставно – научно веће, а 8 чланова именује оснивач. Представнике Факултета чине: 13 представника из реда наставника, са сваког департмана по један, један представник из реда асистената департмана са највећим бројем наставника и асистената, један представник из реда запослених у стручним службама и 4 представника студената које бира Студентски парламент. Декан и продекани су дужни да присуствују седницама Савета без права одлучивања. Имајући у виду наведено Савет чине:


ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:

1. Др Марко Царић
2. Др Сања Станисављев
3. Зоран Прошић
4. Јелена Бојић
5. Марко Бановић
6. Милош Јерковић
7. Бојан Половина
8. Александар Медурић


ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА:

9. Др Бранко Шкорић, представник Департмана за производно машинство
10. Др Милан Рацков, представник Департмана за механизацију и конструкционо машинство
11. Др Слободан Ташин, представник Департмана за енергетику и процесну технику
12. Др Бранислава Новаковић, представник Департмана за техничку механику и дизајн у техници
13. Др Платон Совиљ, представник Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
14. Др Миодраг Ђукић, представник Департмана за рачунарство и аутоматику
15. Др Горан Јефтенић, представник Департмана за грађевинарство и геодезију
16. Др Вук Богдановић, представник Департмана за саобраћај
17. Др Игор Мараш, представник Департмана за архитектуру и урбанизам
18. Др Здравко Тешић, представник Департмана за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
19. Др Драгана Штрбац, представник Департмана за инжењерство заштите животне средине
20. Др Жељко Зељковић, представник Департмана за графичко инжењерство и дизајн
21. Др Зоран Овцин, представник Департмана за опште дисциплине у техници
22. Др Бане Попадић, Представник сарадника
23. Дејан Тубин, Стручне службе


ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:

24. Бобан Петровић
25. Бојан Радовановић
26. Никола Цвијетиновић
27. Стефан Јањић