Савет ФТН-а


23.06.2014. - 11:40 
САСТАВ САВЕТА

У складу са чланом 38. Статута ФТН Савет Факултета има 27 чланова од којих су 15 представници Факултета које бира Наставно – научно веће, а 8 чланова именује оснивач. Представнике Факултета чине: 13 представника из реда наставника, са сваког департмана по један, један представник из реда асистената департмана са највећим бројем наставника и асистената, један представник из реда запослених у стручним службама и 4 представника студената које бира Студентски парламент. Декан и продекани су дужни да присуствују седницама Савета без права одлучивања. Мандат Савета траје четири године. Имајући у виду наведено Савет чине:


ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:

1. Др Александар Ашоња
2. Здравко Јелушић
3. Др Сања Станисављев
4. Јелена Дробњак
5. Др Марко Царић
6. Љубиша Војиновић
7. Др Миливој Бешлин
8. Др Радмила Маринковић - Недучин


ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА:

9. Др Бранко Шкорић, представник Департмана за производно машинство
10. Др Милан Рацков, представник Департмана за механизацију и конструкционо машинство
11. Др Слободан Ташин, представник Департмана за енергетику и процесну технику
12. Др Драган Спасић, представник Департмана за техничку механику и дизајн у техници
13. Др Платон Совиљ, представник Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
14. Др Милан Рапаић, представник Департмана за рачунарство и аутоматику
15. Др Владимир Мученски, представник Департмана за грађевинарство и геодезију
16. Др Вук Богдановић, представник Департмана за саобраћај
17. Др Радивоје Динуловић, представник Департмана за архитектуру и урбанизам
18. Др Бранислав Боровац, представник Департмана за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
19. Др Драгана Штрбац, представник Департмана за инжењерство заштите животне средине
20. Др Немања Кашиковић, представник Департмана за графичко инжењерство и дизајн
21. Др Силвиа Гилезан, представник Департмана за опште дисциплине у техници
22. Бане Попадић, Представник сарадника
23. Дејан Тубин, Стручне службе


ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:

24. Бобан Петровић
25. Бојан Радовановић
26. Никола Цвијетиновић
27. Стефан Јањић