О Департману


31.01.2013. - 00:00
Департман за енергетику, електронику и телекомуникације има водећу улогу у технолошком развоју Војводине и Србије кроз образовање високо компетентних инжењера и истраживача и стварање нових фундаменталних и апликативних знања у области електротехнике и информационих технологија у складу са највишим европским стандардима.
На Департману је до сада дипломирало 4 хиљаде студената електротехнике и рачунарства и одбрањено је 71 докторских дисертација и 133 магистарских теза. Департман за енергетику, електронику и телекомуникације успешно је акредитовао 6 студијских програма на којима студира преко 1175 студената.

На департману су акредитовани следећи студијски програми:

Основне академске студије ''Енергетика, електроника и телекомуникације'', трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), након чега студент стиче звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.
Прва година на основним академским студијама је заједничка за све студенте. После прве године студенти се опредељују за један од пет смерова:

Електроенергетика – Електроенергетски системи: производња, пренос, дистрибуција и потрошња електричне енергије;
Електроенергетика – Енергетска електроника и електричне машине: регулисање електромоторних погона, примењена енергетска електроника, електричне инсталације и постројења, квалитет електричне енергије и обновљиви извори енергије;
Микрорачунарска електроника: електроника микропроцесорска и рачунарска електроника, рачунарски хардвер, интеграција хардвера и софтвера, дискретни системи и алгоритми, пројектовање аналогних и дигиталних интегрисаних кола, микро и нано електроника, оптоелектроника, примењена електроника, микроталасна техника;
Комуникационе технологије и обрада сигнала: телекомуникациони сигнали и системи, мобилне комуникације, пројектовање и развој комуникационог софтвера, дигитална обрада аудио и видео сигнала, слике и биомедицинских сигнала, аудио и видео технологије, говорне технологије;
Инструментација и мерење: сензори и мерни претварачи, биомедицинска инструментација, мерења у индустрији, мерни системи и прецизна мерења;

Мастер академске студије ''Енергетика, електроника и телекомуникације'', трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка ових студија, студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
Докторске студије ''Енергетика, електроника и телекомуникације'', трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде додатних 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче укупно 480 ЕЦПБ и звање доктор наука - електротехничких и рачунарских наука.
Академске специјалистичке студије ''Енергетика, електроника и телекомуникације'', трају две године (четири семестра) и представљају наставак мастер студија, са обавезом стицања додатних 120 ЕСПБ. Након завршетка ових студија, студент стиче укупно 420 ЕСПБ и звање специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства.
Основне струковне студије ''Електроенергетика-обновљиви извори електричне енрегије'', трају три године (шест семестара), са обавезом стицања 180 ЕСПБ. Након завршетка ових студија, студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
Специјалистичке струковне студије ''Енергетика, електроника и телекомуникације'', трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних струковних студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка ових студија, студент стиче укупно 240 ЕСПБ и звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

У поступку акредитације су следећи студијски програми:

Основне академске студије ''Електроенергетски софтверски инжењеринг'' трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), након чега студент стиче звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.
Мастер академске студије ''Електроенергетски софтверски инжењеринг'', трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка ових студија, студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
Основне академске студије ''Мерење и регулација'' трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), након чега студент стиче звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.
Мастер академске студије ''Мерење и регулација'', трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка ових студија, студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
Основне струковне студије ''Електроника и телекомуникације'', трају три године (шест семестара), са обавезом стицања 180 ЕСПБ. Након завршетка ових студија, студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

У саставу Департмана налази се 6 катедри:
Катедра за електроенергетику
Катедра за енергетску електронику и претвараче
Катедра за електронику
Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
Катедра за електрична мерења и метрологију
Катедра за теоријску електротехнику

У оквиру Департмана основана су 4 центра која успешно обављају своје међународне активности:
• Центар за интегрисане микросистеме и компоненте
• Регионални центар за биосенсинг технологије (Биосенсе)
• Центар за метрологију
• Центар за обновљиве изворе и квалитет електричне енергије.

На Департману је запослено:
• 56 наставника
• 33 асистента
• 12 лабораната