Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства (Спец. инж. електр. и рачунар)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


Специјалистичке академске студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Васић др Веран
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методологија научно-истраживачког рада00031.004
Изборни предмет32002.008
Изборни предмет 13-42-3002.008
Изборни предмет 555000.0010

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 243003.0010
Изборни предмет 2А43003.0010
Изборни предмет 343003.0010

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 432001.007
Стручна пракса00003.003
Студијско истраживачки рад на теоријским основама- специјалистички рад00000.0015
Израда и одбрана специјалистичког рада00000.005