Предмет: Математичка статистика (17 - S0213)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање основних знања из више математике и математичке статистике.
Стечена знања се користе за решавање математичких модела у стручним предметима.
Основни појмови из вишеструких интеграла (двоструки, троструки, криволинијски и површински интеграли). Основни појмови из Теорије вероватноће (класична вероватноћа, случајне променљиве - дискретне и непрекидне). Статистичка истраживања. Дескриптивна статистика. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Линеарна регресија и корелација.
На предавањима студентима се презентује теорија и илуструје на релевантним примерима. Кроз аудиторне вежбе студенти решавају конкретне задатке који прате изложено теоријско градиво. Предметни наставник и асистенти помажу студентима у савладавању градива путем консултација. Предиспитне обавезе се састоје из 2 теста, а завршни испит из 3 дела који се полажу у писаној форми. Након положеног писменог дела следи усмени. Оцена се формира на основу бодова са предиспитних обавеза и завршног испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Аџић, Н., Жунић, Ј.Вишеструки интеграли и теорија поља2011ЦМС, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.Статистика2012ЦМС, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из теорије вероватноће и статистике2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.Збирка задатака из Вишеструких интеграли и теорије поља2008Сyмбол, Нови СадСрпски језик
M. Spiegel, L.StephensonSchaums Outline of Statistics2007McGraw Hill EducationЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада15.00
Тестдада15.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Царић др Биљана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Делић др Марија
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Киш Мариа
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе