Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer saobraćaja (Mast. inž. saobr.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Saobraćajno inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Na Fakultetu tehničkih nauka 1978. godine osnovan je Saobraćajni odsek, koji je kasnije prerastao u Departman za saobraćaj.

Saradnici Departmana za saobraćaj izradili su veliki broj naučno-istraživačkih studija i razvojnih projekata za potrebe saobraćajne privrede i neprivrednih sistema iz oblasti bezbednosti i regulacije saobraćaja, saobraćajnica, tehnologije transporta, razvoja transportnih sredstava, menadžmenta i logistike preduzeća i drugih oblasti. Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i roba i istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Simeunović dr Milan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Modeliranje u saobraćaju i transportu31100.006
Sistem kvaliteta u drumskom transportu21100.004
Izborni predmet 131100.006
Izborni predmet 231100.006
Izborni predmet 32-30-20-200.006
Stručna praksa00006.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Upravljanje projektima20200.005
Vrednovanje projekata33000.005
Izborni predmet 431100.005
Master rad-studijski istraživački rad00080.009
Master rad-izrada i odbrana00007.005