O studijskom programu


30.05.2014. - 09:17 

Na Fakultetu tehničkih nauka 1978. godine osnovan je Saobraćajni odsek, koji je kasnije prerastao u Departman za saobraćaj.

Saradnici Departmana za saobraćaj izradili su veliki broj naučno-istraživačkih studija i razvojnih projekata za potrebe saobraćajne privrede i neprivrednih sistema iz oblasti bezbednosti i regulacije saobraćaja, saobraćajnica, tehnologije transporta, razvoja transportnih sredstava, menadžmenta i logistike preduzeća i drugih oblasti. Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i roba i istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja.

Studije na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena.

Osnovne akademske studije traju četiri godine sa obavezom sticanja 240 ESPB. Predmeti su jednosemestralni i podeljeni su u četiri grupe i to: akademsko-opšteobrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno aplikativne. Veliki broj izbornih predmeta omogućava studentima profilisanje za određene oblasti i različtite vidove saobraćaja. Studenti stiču specijalizovana i multidisciplinarna znanja u cilju rešavanje kompleksnih problema iz oblasti sabraćaja, a po završetku studija stiču zvanje Diplomirani inženjer saobraćaja.

Master akademske studije traju jednu godinu sa obavezom sticanja 60 ESPB. Predmeti na ovom studijskom programu pripadaju grupama naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta. Svršeni studenti diplomskih akademskih studija kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse, kao i da nastave usavršavanje i obrazovanje ukoliko se za to opredele. Nakon završetka drugog stepena student stiče zvanje Master inženjer saobraćaja.

Na master studijama studenti imaju mogućnost izbora jednog od sledećih smerova:

   Drumski saobraćaj
   Železnički saobraćaj
   Vodni saobraćaj
   Bezbednost
   Logistika
   Projektovanje i organizacija

Doktorske akademske studije traju 3 godine i studenti stiču najmanje 180 ESPB, od četa 90 ESPB polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB studijskim istraživačkim radom na realizaciji doktorske disertacije i izradom i odbranom same doktorske disertacije. Studenti se osposobljavaju za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad u skladu sa potrebama društva. Završetkom studija stiče se zvanje Doktora tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja.

Na Departamnu za saobraćaj postoje četiri katedre:

•    Katedra za drumske saobraćajne sisteme,
•    Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema,
•    Katedra za logistiku i intermodalni transport,
•    Katedra za poštanski saobraćaj i komunikacije.

U okviru katedri se naučnim radom razvijaju uže naučne oblasti i sprovode različite aktivnosti vezane za izvođenje nastave i napredovanje nastavnika i saradnika. Nastavnici i saradnici sa Departmana za saobraćaj u okviru svog naučno-istraživačog rada objavili su veliki broj radova u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima i međunarodnim i domaćim skupovima iz oblasti planiranja saobraćaja, održivog razvoja, bezbednosti i regulisanja saobrćaja, tehnologija transportih sistema, logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja i komunikacija itd. Departman za soabraćaj je organizator dva tradicionalna međunarodna skupa “Road Accidents Prevention“ i “Towards a Humain City“. Naučni radnici sa departmana uključeni su u mnogobrojne međunarodne i naučno-istraživačke projekte nacionalnog nivoa. Departman za saobraćaj ima dobru saradnju sa svim saobraćajnim fakultetima u regionu, kao i sa međunarodnim organizacijama kao što su UIPT, Desing for All, European Cyclists’ Federation itd.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Mogućnost zapošljavanja diplomiranih inženjera saobraćaja su brojne i to u svim trasportnim preduzećima, poštama, železnicama, urbanističkim zavodima, projektantskim organizacijama...