Predmet: Upravljanje projektima (17 - S0M22)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.10.2012..

Sticanje znanja o osnovama upravljanja projektima u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu, upravljanje procesima i aktivnosti koje su u vezi sa izradom projketne dokumentacije i procesa koji su u vezi sa aktivnostima vezanim za samu realizaciju projekta, znanja iz oblasti korišćenja specijalizovanih softvera koji se koriste za upravljanje projektima, upoznavanje sa vrstama projekata.
Sticanje teorijskih i praktičnih zananja i veština u oblasti upravljanja projektima u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu, obučensot za rad na specijalizovanim softverima koji se koriste pri realizaciji i praćenju projekata. Nastava i vežbe prilagođeni studentima departmana za saobraćaj FTN-a.
Ciljevi i zadaci projekata. Značaj upravljanja projekotm u izradi projektne dokumentacije i realizaciji projekata u opštrem i posebnom smislu. Pojam i vrste projekta. Podela projekta prema zakonu o planiranju i izdradnji. Aktivnosti na projketima u oblasti saobraćaja i infrastrukture. Šta je projekat. Koje su definicije projekatata i kakve vrste projekata postoje.Šta podrazumeva šira definicija projekta. Koje su zajedničke karakteristike projekata. Šta su osnovni ciljevi projekata u organizacionom, tehnološkom i tehničkom smislu. Šta su troškovi projekta i koja vrsta troškova postoji u fazi izrade projekata i izvođenja nekog projekta. Postojeći organizacioni koncepti vezani za upravljanje projektom. Razvoj i osnovne karakteristike organizacionih koncepta za upravljanje projektom. Organizacioni tipovi vezani za upravljanje projektima. Upravljanje ljudskim resursima u projketu - onsove, upravljanje rizikom projekta -osnove. Upravljanje promenama u projektu. Postojeći koncepti upravljanja projektima u tehničkom i tehnološkom smislu. Planiranje realizacije projekta: planiranje vremena potrebnog za realizaciju projekta u organizacionom, tehničkom i tehnološkom smislu (sa primerima u oblasti saobraćaja i infrastrukture), planiranje resursa za izvršenje projekta ( u tehničkom i tehnološkom smislu (sa primerima u oblasti saobraćaja i infrastrukture), palniranje troškova projekta. Praćenje i kontrola realizacije projekta. Metode i tehnike koje se korite pri upravljanju projektima. mrežni plan, CPM metoda (CRITICAL PATH METHOD), PERTH metoda . Posebno za svaku grupu studenata prikladni primeri vezani za upravljanje projektima uz definisane aktivnosti, resurse i potrebno vreme, uz primenu softvera Microsoft project.
Predavanja i vežbe, izrada seminarskog rada i usmemni i pismeni deo ispita.Vežbe su računarske i izvode se u učionicama opremlejnim računarima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S1443AKAO ZA PREDMET S1443A2012Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Atanasković dr Predrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dumnić dr Slaviša
Docent

Računarske vežbe