Predmet: Vrednovanje projekata (17 - S0I592)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje novih i primena prethodno stečenih znanja u postupcima vrednovanje projekata iz oblasti saobraćaja. Obučavanje studenata za sprovođenje funkcionalnog, investicionog, ekonomskog i ekološkog vrednovanja u postupcima izbora optimalne varijante saobraćajno-infrastrukturnih objekata.
Osposobljavanje studenata za korišćenje savremenih inženjerskih alata i sprovođenje analiza u postupku izbora optimalnih rešenja. Studenti se osposobljavaju da u postupku izbora optimalnog rešenja, osim vrednovanja funkcionalnih karakteristika, analiziraju i potrebe i zahteve zainteresovane društvene zajednice, odnosno njenih organa ili institucija, kao i uticaj izgradnje projektovanog objekta na životnu sredinu. Stečena znanja primenjuju se u postupcima prostornog planiranja, prilikom planiranja i projektovanja puteva, planiranje investicija i eksploatacije saobraćajne infrastrukture.
Pojam, predmet i osnovni zadaci funkcionalnog vrednovanja. Funkcionalno vrednovanje uslova odvijanja saobraćaja na putevima, raskrsnicama i putnim objektima. Ekološko vrednovanje i procene uticaja na životnu sredinu. Ekonomsko vrednovanje. Investiciono vrednovanje. Višekriterijumsko vrednovanje. Primena savremenih programa u postupcima vrednovanja.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada seminarskog rada. Polaganjem kolokvijuma studenti se oslobađaju polaganja praktičnog-računskog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kuzović, Lj.Vrednovanje u upravljanju razvojem i eksploatacijom putne mreže1994Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20002000National Research Council, Washington , D.C.Engleski
Adler, H.A.Economic Appraisal of transport projects : a manual with case studies1987Johns Hopkins university press, BaltimoreEngleski
Kuzović, Lj.Utvrđivanje potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izradnjom obilaznica1997Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Ray, A.Cost Benefit Analysis1984Johns University Press, LondonEngleski
Branko MazićAlati za ekonomsko vrednovanje u niskogradnji2006Građevinski univerzitet u SarajevuSrpski jezik
Katrin Dziekan, Veronique Riedel, Stephanie Muller and othersEvaluation2013Waxmann, Munster, New York, Munchen, BerlinEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vuk
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Simeunović dr Milja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe