Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационог инжењеринга (Дипл. инж. инф. инжењ.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
Електротехника и рачунарство; Инжењерски менаџмент;


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 4, Семестар: Зимски

Базе података 22020.004
Интернет софтверске архитектуре2020.004
Операциона истраживања3120.006
Изборни предмет АИ4120-11-20.004
Изборни предмет АИ4230-20-30.00-1.006
Стручна пракса0006.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет АИ432-30-20-20.005
Изборни предмет АИ442020.004
Изборни предмет АИ4530-30-30.006
Изборни предмет АИ463030.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0003.005
 Документа