Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Miloš Basarić (O1 3/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Automatizacija proizvodnje topografskih karata primenom metoda dubokog učenja
Tema (Eng):Topographic map production automation using deep learning methods
Datum odbrane:23.12.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGordana Jakovljević
Docent
MentorMiro Govedarica
Redovni profesor
ČlanDejan Đorđević
Docent
 
Student:Nikola Vukov (EE 207/2012)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistemi za besprekidno napajanje električnom energijom
Tema (Eng):Uninterruptible power supplies
Datum odbrane:15.12.2022. 10:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikBane Popadić
Docent
MentorDragan Milićević
Vanredni profesor
ČlanZoltan Čorba
Vanredni profesor
 
Student:Mihailo Negrojević (MH 28/2015)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj upravljačkog algoritma i analiza rada uređaja za ispitivanje sekundarnih baterija zasnovanog na mostnom pretvaraču
Tema (Eng):Control algorithm development and the analysis of the H-bridge based secondary battery testing device
Datum odbrane:12.12.2022. 10:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMarko Vekić
Vanredni profesor
MentorStevan Grabić
Vanredni profesor
ČlanIvan Todorović
Docent
 
Student:Jovana Berat (A7 73/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Kuća za odmor na Kostarici
Tema (Eng):Vacation Home in Costa Rica
Datum odbrane:12.12.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSaša Medić
Docent
MentorIvana Miškeljin
Vanredni profesor
ČlanSenka Bajić
Docent
 
Student:Milan Nešković (EE 180/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ZEMLJOSPOJNA ZAŠTITA U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Tema (Eng):EARTH FAULT PROTECTION IN DISTRIBUTION NETWORKS
Datum odbrane:09.12.2022. 15:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Aleksandar Petrović (GR 120/2018)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE GRAĐENJA STAMBENOG OBJEKTA SU+PR+4+PK-DUPLEKS, NOVI SAD
Tema (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Datum odbrane:08.12.2022. 13:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikJasmina Dražić
Redovni profesor
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Jakšić
Vanredni profesor
 
Student:Nenad Vajagić (E2 48/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Dinamička dodela parametara za ostvarivanje veze između kontrolera pametne kuće i udaljenih uređaja
Tema (Eng):Dynamic generation of connection parameters between the smart home hub and remote devices
Datum odbrane:08.12.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikIvan Mezei
Vanredni profesor
MentorMarija Antić
Vanredni profesor
ČlanIvan Kaštelan
Vanredni profesor
 
Student:Vladimir Buđen (E2 60/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Određivanje pozicije autora tvitova na političkom kompasu Republike Srbije
Tema (Eng):"Determining the position of the tweet author on the political compass of the Republic of Serbia
Datum odbrane:07.12.2022. 17:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikAleksandar Kovačević
Redovni profesor
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Jelena Mališević (F1 14/2021)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Formulacija otpada generisanog tokom proizvodnje tetra-pak ambalaže
Tema (Eng):Formulation of waste generated during the production of tetra-pak packaging
Datum odbrane:07.12.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Vanredni profesor
MentorSavka Adamović
Vanredni profesor
ČlanMiroslav Dramićanin
Docent
 
Student:Luka Veselinović (I2 90/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PRIMENA 5S METODE NA SKLADIŠNO POSLOVANJE JKP „PUT“ NOVI SAD.
Tema (Eng):APPLYING 5S METHOD TO WAREHOUSE OPERATIONS JKP „PUT“ NOVI SAD.
Datum odbrane:07.12.2022. 08:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Docent
 
Student:Nikola Dakić (r2 38/2020)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:DETEKCIJA I SEGMENTACIJA KAJAKAŠA UPOTREBOM KONVOLUCIONIH NEURONSKIH MREŽA
Tema (Eng):DETECTION AND SEGMENTATION OF KAYAKERS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Datum odbrane:07.12.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Aleksa Joksimović (II 13/2016)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje sistema za proizvodnju vijaka za lim
Tema (Eng):System design for the production of sheet metal screws
Datum odbrane:06.12.2022. 14:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikMilovan Lazarević
Redovni profesor
MentorNemanja Sremčev
Vanredni profesor
ČlanSlobodan Morača
Redovni profesor
 
Student:Milan Srdić (ST 41/2009)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:DRUŠTVENO EKONOMSKE I ZDRAVSTVENE POSLEDICE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
Tema (Eng):SOCIO-ECONOMIC AND HEALTH CONSEQUENCES OF TRAFFIC ACCIDENTS
Datum odbrane:06.12.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Jovan Jovanović (AI 42/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada karaktera Milene iz franšize Smrtonosna borba i produkcija igre za Beskonačno trčanje
Tema (Eng):Modeling the character Mileena from Mortal Kombat franchise and development of an endless runner game
Datum odbrane:06.12.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAna Perišić
Vanredni profesor
MentorIgor Kekeljević
Vanredni profesor
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Živan Doknić (G1 42/2020)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projekat spregnute konstrukcije javne garaže u Bjeljini sa detaljnom kontrolom vibracija
Tema (Eng):Design of composite structure of the public garage in Bijeljina with detailed vibration control
Datum odbrane:06.12.2022. 10:00
Mesto odbrane:104 - Kancelarija
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Docent
MentorĐorđe Jovanović
Docent
ČlanMilena Krklješ
Redovni profesor
 
Student:Darko Brujić (A7 44/2020)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Arhitektonsko projektovanje regatnog kompleksa na jezeru Tikvari u Bačkoj Palanci
Tema (Eng):ARCHITECTURAL DESIGN OF THE REGATTA CENTER COMPLEX ON LAKE TIKVARA IN BAČKA PALANKA
Datum odbrane:06.12.2022. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorSaša Medić
Docent
ČlanMirna Kapetina
Docent
 
Student:Nikola Savić (ST 9/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UMOR KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU AUSTRALIJE
Tema (Eng):FATIGUE AS A TRAFFIC SAFETY FACTOR IN AUSTRALIAN AREA
Datum odbrane:06.12.2022. 09:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Danijela Lazić (EE 84/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRINCIPI ZAŠTITE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Tema (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Datum odbrane:21.10.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Docent
ČlanVladimir Popović
Docent