Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

M2M електронски системи302006
Пројектовање електронских система002002
Пројектовање индустријских мерних уређаја203006
Стручна пракса - зимски000064
Изборни предмет 1320006
Изборни предмет 2302006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 3202006
Развој софтвера за ембедед оперативне системе203007
Мастер рад - студијски истраживачки рад00012012
Мастер рад - израда и одбрана000045
 Документа