Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Примењена оптоелектроника302005
Пројектовање индустријских уређаја203005
Примена електронике у индустрији202004
Пројектовање електронских система002003
Изборни предмет 1203005
Изборни предмет 2321005
Стручна пракса000033

Година: 1, Семестар: Летњи

Студијско истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00018020
Израда и одбрана мастер рада0000910
 Документа