Докторске студије / Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите животне средине

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Инжењерство заштите животне средине (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Радонић др Јелена
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборна позиција - а5210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет5210
Изборни предмет (бира се један предмет))5210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет (бира се један предмет)5210
Изборни предмет (бира се један предмет)5210
Докторска дисертација- Истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација- Истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација -Теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација- Истраживање и публиковање 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација- Елаборат02020
Докторска дисертација- Техничка обрада и одбрана0010