Подаци о звању
НазивДоктор наука - Инжењерство заштите животне средине (Др)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
Z00Инжењерство заштите животне срединеСрпски језик36180