Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Želimir Ferko (SE 17/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Specijalističke strukovne studije
Tema:Primena GPON tehnologije u pristupnim mrežama
Tema (Eng):GPON Technology Implementation in Access Network
Datum odbrane:13.12.2023. 14:15
Mesto odbrane:NT125 - NTP-125
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorŽivko Bojović
Vanredni profesor
ČlanBranko Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Borko Raković (PI 16/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Pravni i ekonomski aspekti spoljnotrgovinskog poslovanja sa osvrtom na poslovanje kompanija u slobodnim zonama u Republici Srbiji
Tema (Eng):Legal and Economic aspects of Foreign Trade Business with Overview to Operations of Companies in Free zones in Republic of Serbia
Datum odbrane:11.12.2023. 14:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorMarijana Dukić-Mijatović
Vanredni profesor
ČlanDanijela Ćirić Lalić
Docent
 
Student:Stefan Kandić (SW 73/2017)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Proizvoljni neuronski prenos stila u realnom vremenu
Tema (Eng):Arbitrary neural style transfer in real time
Datum odbrane:06.12.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Tamara Savić (GI 82/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena fotomanipulacije za izradu naslovne stranice za bajku “Palčica”
Tema (Eng):The process of creating a cover page for the book Thumbelina using photo manipulation
Datum odbrane:05.12.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Redovni profesor
MentorIvana Jurič
Docent
ČlanBojan Banjanin
Docent
 
Student:Bojan Brdarević (PR 156/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena DevOps paradigme za postavljanje Web aplikacije korišćenjem AWS EKS-a
Tema (Eng):Employing the DevOps paradigm for deploying a Web application using AWS EKS
Datum odbrane:01.12.2023. 16:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorErvin Varga
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Selakov
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Krstić (PR 116/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Distribuirani kripto portfolio servis
Tema (Eng):Distributed crypto portfolio service
Datum odbrane:01.12.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorErvin Varga
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Selakov
Vanredni profesor
 
Student:Marija Jovanović (PR 155/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza MPC kriptografske tehnike
Tema (Eng):Analysis of the MPC cryptographic technique
Datum odbrane:01.12.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT417 - NTP-417
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorDarko Čapko
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Anđela Radišić (O2 24/2021)
Studijski program:Geodezija i geoinformatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza i implementacija knjige polja u obliku geoportala
Tema (Eng):ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF THE FIELD BOOK IN THE FORM OF A GEOPORTAL
Datum odbrane:01.12.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikMehmed Batilović
Docent
MentorDušan Jovanović
Vanredni profesor
ČlanDubravka Sladić
Vanredni profesor
 
Student:Mihajlo Živković (IN 16/2018)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:REST i GraphQL pristupi razvoju API-ja
Tema (Eng):REST and GraphQL approach for API design
Datum odbrane:30.11.2023. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGordana Milosavljević
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanMiloš Simić
Docent
 
Student:Albert Makan (R2 21/2022)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PLATFORMA ZA KONTROLU VERZIJA I SARADNJU ZASNOVANA NA AWS USLUGAMA
Tema (Eng):VERSION CONTROL AND COLLABORATION PLATFORM BASED ON AWS SERVICES
Datum odbrane:30.11.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGordana Milosavljević
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanDanijela Boberić Krstićev
Vanredni profesor
 
Student:Teodora Maruna (E2 63/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Chatbot u oblasti medicine baziran na enkoder-dekoder arhitekturi
Tema (Eng):Medical chatbot based on encoder-decoder architecture
Datum odbrane:29.11.2023. 16:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Ana Grahovac (E2 72/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Predikcija dužine boravka pasa i mačaka u prihvatilištu za životinje
Tema (Eng):Predicting length of stay of cats and dogs in animal shelter
Datum odbrane:29.11.2023. 15:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Nenad Stefanović (GG 33/2015)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada geoportala modernih transportnih mreža (železnička i putna mreža)
Tema (Eng):Creation of a geoportal of modern transport networks (railway and road network)
Datum odbrane:29.11.2023. 12:30
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorDubravka Sladić
Vanredni profesor
ČlanIgor Ruskovski
Asistent-master
 
Student:Natalija Stanojev (E2 34/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Realizacija Linuks rukovaoca za nadgledanje vremenske sinhronizacije između više sistema na jednoj platformi u automobilskoj industriji
Tema (Eng):Implementation of Linux driver for Time Synchronization Monitoring in automotive industry
Datum odbrane:28.11.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikIvan Kaštelan
Vanredni profesor
MentorVladimir Marinković
Docent
ČlanBranko Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Anđela Milojković (S1 4/2022)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Marketing u sistemima javnog prevoza putnika
Tema (Eng):Marketing in public passenger transport systems
Datum odbrane:28.11.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikTatjana Kovačević
Docent
MentorPavle Pitka
Vanredni profesor
ČlanMiljana Prica
Redovni profesor
 
Student:Ana Rašić (E1 39/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Obrada i analiza satelitskih video snimaka
Tema (Eng):Processing and analysis of satellite videos
Datum odbrane:28.11.2023. 12:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikŽeljen Trpovski
Redovni profesor
MentorBranko Brkljač
Vanredni profesor
ČlanVladimir Marinković
Docent
 
Student:Sonja Nedić (V2 1/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konveksno programiranje i primena na portfolio investicionih fondova u uslovima permakrize
Tema (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Datum odbrane:28.11.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanVladimir Ilić
Docent
 
Student:Saša Taloši (E2 44/2017)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Decentralizovano usaglašavanje sistemskih satova u čvorovima ad-hok bežične mreže
Tema (Eng):Decentralized clock synchronization of nodes in wireless ad hoc networks
Datum odbrane:16.11.2023. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikZoran Jeličić
Redovni profesor
MentorMilan Rapaić
Redovni profesor
ČlanDejan Vukobratović
Redovni profesor