Arhiva vesti
Pretraga vesti
Mesec
    


 28.09.2012. - 00:00
Svečana primopredaja dužnosti!

Na svečanoj sednici Saveta Fakulteta tehničkih nauka i Nastavnog naučnog veća 28. septembra održana je primopredaja dužnosti stare novoj upravi Fakulteta. Prof. dr Ilija Ćosić predao je novom dekanu prof. dr Radetu Doroslovačkom Zapisnik o primopredaji u kojem se nalazi sveobuhvatni pregled stanja našeg Fakulteta. Tom prilikom prof. dr Ilija Ćosić zahvalio se kolektivu i studentima koji su tokom 14 godina njegovog mandata sarađivali sa njim. Dekan FTN-a prof. dr Rade Doroslovački pozdravio je sve prisutne i na opšte zadovoljstvo poručio da će dobra saradnja sa zaposlenima i studentima biti nastavljena i tokom njegovog mandata...

 


15.06.2012. - 00:00
Glasanje za novo rukovodstvo. Savet FTN-a izglasao novog dekana

Savet Fakulteta tehničkih nauka na poslednjoj sednici koja je održana 15. juna 2012. godina izabrao je novog dekana FTN-a koji će u naredne tri godine sa svojim timom voditi FTN. Kandidat prof. dr Rade Doroslovački kojeg su članovi nastavno-naučnog veća delegirali sa 31 glasova, osvojio je većinu i sa 14 glasova odneo pobedu nad protivkanidatom prof. dr Vojinom Šenkom...

 


14.09.2011. - 00:00
Izabrani novi prodekani Fakulteta tehničkih nauka

Savet Fakulteta tehničkih nauka na sednici održanoj 14. septembra izabrao je prodekane FTN-a koje je delegiralo Nastavno-naučno veće. Prodekani u sastavu:

prof. dr Vladimir Katić - prodekan za finansije i razvoj,
prof. dr Srđan Kolaković - prodekan za investicije i saradnju sa privredom,
prof. dr Filip Kulić - prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i
prof. dr Dragiša Vilotić - prodekan za nastavu,

zajedno će sa dekanom prof. dr Radetom Doroslovačkim u naredne tri godini voditi Fakultet...