Informacije

Prof. dr Srđan Kolaković
Dekan

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2281
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Vanr. prof. dr Darko Stefanović
Prodekan za nauku

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2169
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: darko.stefanovic@uns.ac.rs

Vanr. prof. dr Aleksandar Kupusinac
Prodekan za nastavu

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2349
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: sasak@uns.ac.rs

Vanr. prof. dr Boris Dumnić
Prodekan za razvoj i finansije

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2500
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftnvicedean_finance@uns.ac.rs

Prof. dr Sebastian Baloš
Prodekan za investicije i saradnju sa privredom

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2645
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: sebab@uns.ac.rs

dipl. pravnik Ivan Nešković
Sekretar fakulteta

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2434
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: neskovic@uns.ac.rs

Vesna Zivlak
Pravni analitičar-savetnik

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2062
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: vesna.zivlak@uns.ac.rs

Gordana Bajčetić
Administrativno tehnički sekretar dekanata

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2055
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: gordana@uns.ac.rs

 

Organizacione jedinice