Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Vrebalov Valentina

 Šef kabineta dekana
Prof. dr Rade Doroslovački
Dekan

Telefon: (+381) 21 485 2055
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2055
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Prof. dr Dragiša Vilotić
Prodekan za nastavu

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2349
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: vilotic@uns.ac.rs

Prof. dr Vladimir Katić
Prodekan za razvoj i finansije

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2500
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: katav@uns.ac.rs

Prof. dr Srđan Kolaković
Prodekan za investicije i saradnju sa privredom

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2645
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: kolak@uns.ac.rs

Vanr. prof. dr Darko Stefanović
Prodekan za nauku

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2169
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: darkoste@uns.ac.rs

Prof. dr Ilija Kovačević
Savetnik dekana

Telefon: (+381) 21 485 2285
(+381) 21 6350 413
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: ilijak@uns.ac.rs

dipl. pravnik Ivan Nešković
Sekeretar fakulteta

Telefon: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2434
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: neskovic@uns.ac.rs

 

Organizacione jedinice