Програм подршке привреди


30.01.2013. - 00:00
Департман за механизацију и конструкционо машинство има преко 400 израђених пројеката, реализованих у директној сарадњи са привредом. Подручја сарадње Департмана са привредом су:

• Пројектовање, конструисање и технички надзор над извођењем машина, возила, уређаја и опреме, металних конструкција, технолошких линија, итд;
• Испитивање квалитета и превентивни и периодични прегледи машина и уређаја са становишта безбедности и здравља на раду;
• Експертизе, судска вештачења и консалтинг услуге;
• Атестирање возила по овлашћењу МУП-а, испитивања возила за превоз опасних материја и атестирање уградње уређаја за погон возила на ТНГ;
• Преглед мерила у саобраћају у метролошкој лабораторији акредитованој од стране Акредитационог тела Србије;
• Стручна обука, курсеви и семинари.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.