Научно-истраживачки рад


31.01.2013. - 00:00
Научна истраживања се одвијају у оквиру пројеката Министарства науке и заштите животне средине РС, Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и међународних институција и асоцијација. На Департману је до сада реализовано око 130 научноистраживачких пројеката и тема. На Департману постоји девет лабораторија, од којих пет учествује у настави и научноистраживачком раду.

Тренутно су у реализацији следећи пројекти:
• Примена информационих технологија у лукама Србије – од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем (пројекат технолошког развоја TR – 35036 Министарство за науку и технолошки развој РС);
• DAHAR – Danube Inland Harbour Development (пројекат 2012/283-599, South-East EU);
• Модели интеграције транспортног система (пројекат технолошког развоја TR – 036024 Министарство за науку и технолошки развој РС);
• Модели одрживог развоја саобраћаја у Војводини (техничко-технолошки пројекат 114-451-2273/2011 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој);
• Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система Возач – Возило - Окружење (пројекат технолошког развоја TR – 35041 Министарство за науку и технолошки развој РС);
• Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине (пројекат технолошког развоја TR – 31046 Министарство за науку и технолошки развој РС);
• Development and Improvement of Automotive and Urban Engineering Studies in Serbia (DIAUSS) (TEMPUS пројекат JP 516729-2011);
• Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици (пројекат технолошког развоја TR – 35025 Министарство за науку и технолошки развој РС);
• Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности (пројекат технолошког развоја TR – 35005 Министарство за науку и технолошки развој РС);
• Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (пројекат 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR;
• Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improve¬ment Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (projekat CIII-RS-0304-05-1213);
• Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (projekat CIII-PL-0033-08-1213);
• Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology (projekat CIII-BG- 0703-01-1213).
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.