О Департману


01.02.2013. - 00:00
На Механизацији и конструкционом машинству је до сада дипломирало преко 600 студената, магистрирало преко 30 и докторирало преко 20 кандидата. На овом Департману тренутно студира око 200 студената.

Студије на Департману за МЕХАНИЗАЦИЈУ И КОНСТРУКЦИОНО МАШИНСТВО Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена:

Први степен студија - основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), укључујући и завршни рад, који вреди 15 ЕСПБ;

Други степен студија - мастер студије, траје једну годину (два семестра) и представља наставак основних академских студија, са обавезом стицања додатних 60 ЕСПБ, тако да завршетком другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ. На другом степену студент има могућност избора између три групе предмета - подручја):
­ Пројектовање машина, транспорт и логистика,
­ Пољопривредно и прехрамбено машинство,
­ Аутомобилско инжењерство,

са више изборних предмета унутар истих, који студента припремају за директно укључивање у жељену грану привредне активности у земљи или иностранству. Изабрана група предмета – подручје уноси се у додатак дипломи студента.

Трећи степен студија - докторске студије, трају три године (шест семестара) и представља наставак дипломских - мастер студија, са обавезом стицања 180 ЕСПБ, тако да завршетком докторских студија студент стиче укупно 480 ЕСПБ.


На Департману за механизацију и конструкционо машинство настава се изводи у оквиру три катедре:
Катедра за машинске конструкције, транспортне системе и логистику;
Катедра за моторе и возила;
Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама и пољо-привредно машинство.

 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.