Предмет: Производни системи (12 - IM1027)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Предмет је усмерен ка системском разматрању процеса трансформације улазних величина у готове производе у оквиру различитих производних система. Циљ предмета представља оспособљавање студената за развој и пројектовање производних система, дефинисање њихових карактеристика, пројектовање производних процеса који се одвијају у њима. Студенти се обучавају да користе алате за обликовање токова материјала, пројектовање структура система и процеса рада. Током наставе студенти стичу знања потребна за одређивање просторног распореда елемената система, као начина одабира микро и макро локације.
Студент ће бити спреман да развије и пројектује производни систем, да препозна и схвати значај производног система, производних процеса, производње и производа као суштинске сврхе производног система. Кроз предавања, вежбе и практичан рад студенти стичу знање о предузећу као интегрисаној целини са везом свих функционалних елемената.
Основни елементи производних и пословних система, Услови развоја производних и пословних система, Производ и програм производње, Нематеријални производи/услуге, природа и начин доживљавања, Процес рада и капацитет система, Обликовање токова материјала, Појединачни прилаз у обликовању токова, Групни прилаз у обликовању токова, Општи модел токова материјала, Уравнотежење токова у систему, Обликовање структура производних и пословних система, Процесни прилаз у обликовању структура, Предметни прилаз у обликовању структура, Основне подлоге за обликовање структура, Одређивање елемената система, Обликовање просторних структура система, Обликовање токова енергије, Утврђивање енергетских потреба, Пројектовање енергетских структура, Локација производних система, Одређивање локације система у ужем и ширем смислу, Измештање (outsourcing) функција или процеса на другу локацију или у други производни систем, Услови за измештање, делегирање одговорности и компетенција, менаџмент измештених процеса, Спремност предузећа према стању расположивих ресурса за прихватање савремених технолошких решења, Симулација пословних система у циљу пројектовања и реконфигурације токова.
Предавања на предмету су аудиторног карактера уз теоријску обраду потребног броја студија случаја. Вежбе обухватају аудиторно увођење студената у изучавану проблематику, интерактивну обраду студија случаја и рачунских примера у циљу практичног овладавања алатима за пројектовање система и групни рад на припреми пројектних задатака. Студенти у мањим групама раде конкретан пројектни задатак који за циљ има примену стеченог знања у пројектовању реалног производног система. Лабораторијске вежбе обухватају обуку на посебно опремљеним радним местима, међусобно повезаним у производну линију, у наменској лабораторији под надзором лаборанта. Предвиђена је јавна одбрана пројектних задатака. У току трајања курса предвиђене су посете предузећима.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Зеленовић, Д.Пројектовање производних система2005Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Зеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р.Пројектовање призводних система - приручник за вежбе2005Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Зеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р., Максимовић, А.Пројектовање производних система - појединачни прилаз2005Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада50.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ћосић др Илија
Проф. Емеритус

Предавања
Недостаје слика

Лазаревић др Милован
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Лебер др Марјан
Гостујући професор

Предавања
Недостаје слика

Сузић Никола

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Рикаловић др Александар
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Сремчев др Немања
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Томашевић др Милован
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Медић Ненад
Доцент

Лабораторијске вежбе