Предмет: Управљачко рачуноводство и управљање финансијама у предузећу (12 - IM1018)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Образовни циљ је да предмет оспособи студента, будућег инжењера менаџмента, у интегрисању компоненте стратешког размишљања за успесно прилагођавање према захтевима нових економских и друштвених процеса. Образовни циљ се огледа и у томе да будући инжењер менаџмента упозна могућност комбиновања техничке и економске димензије свог рада.
Стицање знања практичног карактера које омогућава будућем инжењеру да примени принципе и технике управљачког рачуноводства и управљања финансијама на све области где се јављају релевантни проблеми у предузећу. Позитивни исход образовања огледа се у развијању способности усклађивања техничких и других процеса са економским захтевима кроз употребу инструмената управљачког рачуноводства и управљања финансијама у предузећу.
Значај финансијске и рачуноводствене функције у предузећу. Рачуноводствене и финансијске информације у предузећу као подршка пословном управљању. Корпоративно управљање и изградња рачуноводствено-финансијског информационог система. Примена савремених ЕРП софтвера и информације потребне инжењеру менаџеру. Финансијски извештаји као производ рачуноводственог процеса и њихова употреба у предузећу. Инструменти и поступци анализе пословних извештаја. Рачуноводствено праћење трошкова и расхода по врстама, класични и савремени приступ обрачуну трошкова, Погонски обрачунски лист, калкулација цене коштања. Преломна тачка рентабилитета. Менаџер као креатор буџетирања-планирања у предузећу. Методе процене ефеката капиталних улагања. Инкрементална анализа за пословне одлуке у предузећу. Интерни и екстерни начини прибављања финансијских средстава предузећа. Анализа прилагођених финансијских показатеља предузећа и његових дивизија. Систем заједничких улагања средстава у предузеће.
Настава се изводи на основу комбинације релевантних теоријских и практичних знања. Предавања уз употребу аудиовизуелних средстава. Аудиторне вежбе. Израде студије случаја и коришћење конкретних примера из предузећа. Консултације. У оквиру вежби се подстиче рад у групама на примени рачуноводствених и финансијских показатеља у конкретном предузећу у циљу реализације постављене стратегије и циљева пословања.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Неранџић, Б.,Перовић, В.Управљачко рачуноводство2009факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Неранџић, Б., Перовић, В., Ћирић, Ј., Радишић, С.Практикум за управљачко рачуноводство2010Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Меигс, Ф., Меигс, Б.Рачуноводство темељ пословног одлучивања1999Мате, ЗагребХрватски
Перови,ћ В., Неранџић, Б.Пословне финансије2010Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Неранџић, Б., Перовић, В, Ћирић, Ј., Радишић, С.Практикум за финансијако пословање2010Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Красуља, Д., Иванишевић, М.Пословне финансије2010Економски факултет, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Перовић Веселин

Предавања
Недостаје слика

Неранџић др Бранислав
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бојанић др Ранко
Редовни професор

Аудиторне вежбе