Предмет: Пословно право (12 - IM1009)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Оспособљавање студената за стицање основних знања из области пословног права кроз разумевање основних начела пословања, организовања привредне активности у националним оквирим иуговорних односа између привредних субјеката.
Стечена знања студенти могу користити у даљем образовању и у другим сличним предметима из привредно-правне области
1. УВОД У ПРАВО; 1.1. Право и друга друштвена правила; 1.2. Правне норме; 1.3. Извори права; 1.4. Тумачење правних норми; 1.5. Субјекти права; 1.6.Правни односи; 1.7. Вршење и заштита субјективних права. 2. ПРАВНИ СТАТУС ПРИВРЕДНИХ ДРУСТАВА; 2.1. Општи део: привредни субјекти - основни појмови и историјски развој 2.2. Привредна друшта - појам и заједнићка правила за сва привредна друштва; 2.3. Посебни део: правни статус привредних друштава за све правно-организационе форме,посебно изучавање свих форми друштва лица и друштва капитала; 3. ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ; 3.1. Општи део: појам и значај уговора робног промета, Закључење уговора робног промета; Средства обезбедјења извршења уговора; промене и раскид уговора; испуњење уговора и одговорност за неиспуњење; 3.2. Посебни део: Уговор о продаји робе, уговор о заступању, Уговор о отпремању, уговр о складиштењу, уговор о превозу робе, уговор о франшизингу, уговор о лизингу; 3.3. Банкарски послови: Депозитни послови, Кредитни послови, Есконтни и емисиони послови
У раду на предмету ПОСЛОВНО ПРАВО користи се нормативно-правни метод при излагању позитивно - правне регулативе и правно-аналитички метод при изради семинарских радова и обради примера из праксе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Васиљевић, М.Компанијско и трговинско право2008Службени гласник, БеоградСрпски језик
Стефановић, З.Пословно право за економисте и менадзере2003Острељ БорСрпски језик
Шогоров, С.Банкарско право2004Пословни биро СБ Нови СадСрпски језик
Васиљевић, М.Пословно право2004Удружење правника у привреди Србије, БеоградСрпски језик
Бунчић, С.Правна природа акције2004Пословни биро СБ, Нови СадСрпски језик
Бунчић, С.Правни положај банке2006Пословни биро СБСрпски језик
Јовановић, Н.Практикум из трговинског права1999Досије, БеоградСрпски језик
Gower and DaviesPrinciples of Modern Company Law2008Sweet /MaxwellЕнглески
Ferranini, Hopt, Winter, WymeerschReforming company and Takeover Law in Europe2004Oxford University PressЕнглески
Арсић Зоран,Марјански ВладимирПраво привредних друштава2013Правни факултет у Новом СадуСрпски језик
Бунчић СоњаБанкарско и берзанско право2012Пословни биро СБ Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумдада20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Мркшић др Драган
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Мркшић др Драган
Редовни професор

Аудиторне вежбе