vanr. prof. dr Vladimir Mučenski


Nedostaje slika

dr Vladimir Mučenski

Vanredni profesor


Telefon021/485-2609
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 303

rođen je 27.04.1980.godine u Vrbasu, R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2005.god. Zvanje doktora tehničkih nauka stekao je sa izradom i odbranom doktorske disertacije "Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje" 2013. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka iz oblasti Građevinsko inženjerstvo, studijski program: Građevinarstvo.

U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tehnologija i organizacija građenja i menadžment, biran je 2019.god. Od 2018. godine je član saveta Fakulteta tehničkih nauka.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka od 2005.god. radi kao asistent pripravnik (od 2010.god. kao asistent). Na istom departmanu od 2014. god. radi kao docent i predmetni nastavnik na osnovnim studijama na predmetima "Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici", na master studijama ˝Teorija sistema i sistemska analiza˝ i „Upravljanje građenjem“ dok je na doktorskim studijama predmetni nastavnik na predmetu Upravljanje rizicima. U okviru studijske grupe osnovnih studija Zaštite na radu predmetni nastavnik je na predmetima „Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova“ i „Upravljanje procesom zaštite na radu u građevinarstvu“ dok je na doktorskim studijama predmetni nastavnik na predmetu „Odabrana poglavlja bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu“.

Od 2008.god. je saradnik na 3 naučnoistraživačka projekta koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije.

Kao projektant ili saradnik učestvovao je u preko 70 elaborata: studije opravdanosti, veštačenja, projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije, pregled i procena stanja objekata, i sl. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 2009.god. Iste godine stekao je licencu odgovornog projektanta 311. 2011. godine stekao je licencu odgovornog izvođača radova 410.

Od 2018. godine je predsednik izvršnog odbora Saveza zaštite na radu Srbije. Od 2015. godine je izvestilac Republičke revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju. Član je  uređivačkih odbora časopisa Izgradnja i Ergonomics International Journal.

Kao autor ili koautor objavio je preko 90 naučnih i stručnih radova.

Odlično govori i piše engleski jezik.

Vanredni profesor
13.02.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent13.02.2014.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
NazivU Ustanovi
Izrada ponudbene dokumentacije za građenje stambeno-poslovnog objekta Su+P+2+Dp+GP korišćenjem programskog paketa Faraon

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

MODEL SEMIKVANTITATIVNE PROCENE RIZIKA ZAŠTITE NA RADU ZA PROCESE IZGRADNJE

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Izrada ponudbene dokumentacije za građenje stambeno-poslovnog objekta Su+P+2+Dp+GP korišćenjem programskog p

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Velkovski T., Čaloska J., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: Impact of Construction Machinery and Tools on Non-Fatal Injuries in the Building Processes, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 6, pp. 1201-1208, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Kecman N., Peško I., Bibić (Đorđević) D., Vujkov A., Velkovski T.: RISK ASSESSMENT OF HEALTH AND SAFETY AT WORK FOR FACILITIES DEMOLITION, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 340-348, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Trivunić M., Peško I.: Injuries at work in the building process caused by construction machinery usage, 1. OSH BON-TON, Ohrid: University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, 29-31 Oktobar, 2015, pp. 202-207, ISBN 978-608-4624-18-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Peško I., Dražić J., Ćirović G., Trivunić M., Bibić (Đorđević) D.: INFLUENCE OF EXPERIENCE AND AGE OF WORKERS ON THE OCCURRENCE OF INJURIES IN BUILDING CONSTRUCTION, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, 17-21 Februar, 2014, pp. 2033-2040, ISBN 978-86-82707-23
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Peško I., Dražić J., Šešlija M., Trivunić M., Đorđević A.: INJURIES IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF SERBIA - SOURCE, TYPE AND SEVERITY OF INJURY, 3. International Scientific Conference Peeople, Building and Environment, Kromeriž: University of Brno, 15-17 Oktobar, 2014, ISBN 1805-6784
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Ćirović G.: Estimation of recycling capacity of multi-storey building structures using support vector machines , 1. Construction Materials for Sustainable Future, Zadar: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2017, 19-21 April, 2017, pp. 816-820, ISBN 978-953-8168-04-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Peško I., Matić B.: The Effect of Company Size on Safety and occupational Health in Construction within the European Union, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, pp. 527-531, ISBN 978-86-7892-336-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Peško I., Dražić J., Trivunić M.: Estimating Potential Amount of Concrete for Recycling by Using Artificial Neural Networks within Forecaster XL application, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Society for Materials and Structures Testing of Serbia, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 453-460, ISBN 978-86-87615-02-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMohači D., Mučenski V., Trivunić M., Peško I.: Choosing an Optimal Type of Facade Wall Using „Designbuilder“ Software Package, Materijali i konstrukcije, 2010, No 53, pp. 3-13, ISSN 0543-0798, UDK: 692.232.45:044.4=861
(M53) Rad u naučnom časopisuMučenski V., Trivunić M., Peško I.: Risk analisys for occupational injuries caused by machinery usage in building process, Mechanical Engineering, 2015, Vol. 33, No 3, pp. 281-286, ISSN 1857-5293, UDK: 69:621.8]:331.454-047.44
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMučenski V., Trivunić M., Peško I., Radisavljević D., Dražić J., Bibić (Đorđević) D.: Analiza značajnosti načina rada i uslova rada u građevinarstvu, 10. Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 10-19, ISBN 987-86-7892-549-8
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTrivunić M., Mučenski V., Radisavljević D., Peško I., Bibić (Đorđević) D.: Radne skele u građevinarstvu, 12. Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara: Savez zaštite na radu Vojvodine, 7-10 Oktobar, 2015, pp. 32-41, ISBN 987-86-919221-0-8
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMučenski V.: INDIRECT CAUSE OF INJURY AS A BASIS FOR SAFETY AT WORK RISK QUANTIFICATION IN CONSTRUCTION, 15. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 22-23 Maj, 2014, pp. 189-211, ISBN 978-86-7892-593-1
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMučenski V.: Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje, Novi Sad, UNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, 2013, str. 1-208
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTehnologija i organizacija građenja i menadžment13.02.2019.
DocentTehnologija i organizacija građenja i menadžment13.02.2014.
Asistent-masterOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment01.07.2013.
Asistent-masterOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment29.06.2010.
Asistent pripravnikOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka22.11.2005.