prof. dr Vladimir Mučenski


Nedostaje slika

dr Vladimir Mučenski

Redovni profesor


Telefon063-102-87-11
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 303

rođen je 27.04.1980.godine u Vrbasu, R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2005.god. Zvanje doktora tehničkih nauka stekao je sa izradom i odbranom doktorske disertacije "Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje" 2013. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka iz oblasti Građevinsko inženjerstvo, studijski program: Građevinarstvo.

U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tehnologija i organizacija građenja i menadžment, biran je 2019.god. Od 2018. do 2021. godine bio je član saveta Fakulteta tehničkih nauka. Od 2021. godine je na poziciji šefa Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka od 2005.god. radi kao asistent pripravnik (od 2010.god. kao asistent). Na istom departmanu od 2014. god. radi kao docent i predmetni nastavnik na osnovnim studijama na predmetima "Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici", na master studijama ˝Teorija sistema i sistemska analiza˝ i „Upravljanje građenjem“ dok je na doktorskim studijama predmetni nastavnik na predmetu Upravljanje rizicima. U okviru studijske grupe osnovnih studija Zaštite na radu predmetni nastavnik je na predmetima „Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova“ i „Upravljanje procesom zaštite na radu u građevinarstvu“ dok je na doktorskim studijama predmetni nastavnik na predmetu „Odabrana poglavlja bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu“.

Od 2008.god. je saradnik na 3 naučnoistraživačka projekta koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije.

Kao projektant ili saradnik učestvovao je u preko 70 elaborata: studije opravdanosti, veštačenja, projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije, pregled i procena stanja objekata, i sl. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 2009.god. Iste godine stekao je licencu odgovornog projektanta 311. 2011. godine stekao je licencu odgovornog izvođača radova 410.

Od 2018. godine je predsednik izvršnog odbora Saveza zaštite na radu Srbije. Od 2015. godine je izvestilac Republičke revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju. Od 2020. godine je član Revizione komisije AP Vojvodine za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju.

Član je  uređivačkih odbora časopisa Izgradnja i Ergonomics International Journal.

Kao autor ili koautor objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova.

Odlično govori i piše engleski jezik.

Redovni profesor
13.02.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor13.02.2019.12.02.2024.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Docent13.02.2014.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2021.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Izrada ponudbene dokumentacije za građenje stambeno-poslovnog objekta Su+P+2+Dp+GP korišćenjem programskog paketa Faraon

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

MODEL SEMIKVANTITATIVNE PROCENE RIZIKA ZAŠTITE NA RADU ZA PROCESE IZGRADNJE

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Izrada ponudbene dokumentacije za građenje stambeno-poslovnog objekta Su+P+2+Dp+GP korišćenjem programskog p

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuZoraja B., Ubavin D., Stanisavljević N., Vujović S., Mučenski V., Hadžistević M., Bjelica M.: Assessment of asbestos and asbestos waste quantity in the built environment of transition country, Waste Management and Research, 2022, Vol. 40, No. 8, pp. 1285-1296, ISSN 0734-242X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSavić D., Mučenski V., Velkovski T., Topalić J., Hadžistević M., Šešlija M.: Model for improvement of occupational health and safety in micro and small construction enterprises, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2021, ISSN 1080-3548
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V.: Model for improvement of occupational health and safety in micro and small construction enterprises, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2021, ISSN 1080-3548
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJakšić Ž., Trivunić M., Peško I., Mučenski V.: Evaluation of elements for selection of optimal solution for facility passive protection from the fire spread over facade, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2022, Vol. 30, No. 1, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTopalić J., Mučenski V., Savić D., Velkovski T., Peško I., Tomaš L.: Risk Assessment Model for Planning and Design Processes of Wastewater Treatment Plants, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2021, Vol. 65, No. 1, pp. 181-190, ISSN 0553-6626
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Velkovski T., Čaloska J., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: Impact of Construction Machinery and Tools on Non-Fatal Injuries in the Building Processes, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 6, pp. 1201-1208, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTopalić Marković J., Mučenski V., Savić D., Velkovski T., Peško I., Tomaš L.: Risk Assessment Model for Planning and Design Processes of Wastewater Treatment Plants, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2021, Vol. 65, No. 1, pp. 181-190, ISSN 0553-6626
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMohači D., Mučenski V., Trivunić M., Peško I.: Choosing an Optimal Type of Facade Wall Using „Designbuilder“ Software Package, Materijali i konstrukcije, 2010, No 53, pp. 3-13, ISSN 0543-0798, UDK: 692.232.45:044.4=861
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMučenski V., Trivunić M., Peško I., Radisavljević D., Dražić J., Bibić (Đorđević) D.: Analiza značajnosti načina rada i uslova rada u građevinarstvu, 10. Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 10-19, ISBN 987-86-7892-549-8
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMučenski V.: Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje, Novi Sad, UNIVERZITET U NOVOM SADU, FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, 2013, str. 1-208
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.02.2024.
Vanredni profesorTehnologija i organizacija građenja i menadžment13.02.2019.
DocentTehnologija i organizacija građenja i menadžment13.02.2014.
AsistentOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment01.07.2013.
AsistentOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment29.06.2010.
Asistent pripravnikOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka22.11.2005.