Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Jakšić dr Željko
Vanredni profesor

 Sekretar katedre