Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Техничка механика (Др)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Механика: Техничке науке; Природно-математичке науке


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Мађаревић др Дамир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборни предмет 15312
Изборни предмет 25413

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 35414
Изборни предмет 45414
Актуелно стање у области022

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 55414
Изборни предмет 65414
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020