Предмет: Алтернативна енергетика (17 - Z206A)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање знања и оспособљавање студената за даљу примену и практичан рад у области алтернативне енергетике у домену Обновљивих извора енергије.
Способност да стечена знања користе у даљем образовању и будућој инжењерској пракси у домену Обновљивих извора енергије.
Енергетика, економија и екологија (општи део). Соларна енергија: ресурси, соларне технологије (фотонапонске (ФН) технологије, соларне топлотне технологије), соларни системи (ФН самостални и економично интерактивни системи; дистрибутивни и централни пријемни системи), последице на животну средину. Коришћење термалне енергије океана, последице на животну средину. Енергија ветра: ресурси, коришћење енергије ветра, вертикални и хоризонтални ветрогенератори (ВАWТ, ХАWТ), системи засновани на енергији ветра (самостални и интерактивни), технички проблеми и решења, последице на животну средину . Хидро енергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве енергије, импулсне и реакционе турбине, хидроелектране као део ЕЕС, мале хидроелектране, последице на животну средину. Коришћење енергије плиме, осеке и таласа, последице на животну средину. Геотермална енергија: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за експлоатацију истих (директно и индиректно коришћње), последице на животну средину. Биомаса: карактеристике биомасе, технологије и системи за коришћење биомасе (сагоревање, гасификација, пиролиза), биогорива (биодизел, биогас), последице на животну средину, . Нуклеарна енергија: процеси добијања нуклеарне енергије, нуклеарно гориво, нуклеарна постројења (реактори, електране), нуклеарни отпад (законска регулатива), последице на животну средину Складиштење енергије: складиштење примарне енергије, складиштење топлотне енергије, складиштење механичке енергије, складиштење електричне енергије, електрични начини складиштења енергије, складиштење биолошке енергије.
Предавања, аудиторне и рачунарске вежбе, менторски рад, консултације. Студенти под менторством раде у групама семинарски рад за изабрану област/тему који појединачно бране пред колегама и наставником. Избор тема је у складу са интересовањем студената. Завршни тест покрива целокупно градиво изложено током предавања и елиминаторног је карактера. На завршну оцену утиче оцена семинарског рада, резултат теста као и целокупна активност током наставе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Гвозденац, Д, Накомчић-Смарагдакис, Б, Гвозденац-Урошевић, Б.Обновљиви извори енергије2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
J. Tester, E. Drake, M. Driscoll, M. GolaySustainble Energy2005The MIT Press, GBЕнглески
Б. Накомчић-СмарагдакисАлтернативна енергетика2009Скрипта, интерно издање ФТНСрпски језик
Gvozdenac, D., Nakomčić-Smaragdakis, B., Gvozdenac-Urošević, B.Renewable Energy2012Faculty of Technical Sciences, Novi SadСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада5.00
Тестдада5.00
Семинарски раддада20.00
Теоријски део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Накомчић-Смарагдакис др Бранка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Бајић др Сенка
Доцент

Аудиторне вежбе