Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер заштите на раду (Дипл. инж. зашт. на раду)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
Z01Инжењерство заштите на радуСрпски језик48240