Предмет: Наука о боји (17 - F407)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областГрафичко инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Циљ предмета представља образовање студената у области науке о боји, оспособљавање студената за разумевање комплексних механизама опажаја боја ослањајући се на знања из хемије, физике, математике и психологије и примене стечених знања у домену контроле репродукције боје, дизајна и штампе. Кроз курс се студент детаљно упознаје са појмом боје, стандардним светлосним изворима и њиховим карактеристикама, интеракцијама светлости и објекта у контексту перцепције боје, системом чула вида код човека, поремећајима виђења боја, механизмима виђења боја, теоријама виђења боја, адаптацијама система вида код човека и моделима адаптација, феноменима виђења боја, моделима опажаја боја као и напредним методама мерења боја. Студент се учи да разуме употребу датих појмова у контексту да се проблем из дате области постави и реши, развије способност препознавања проблематике у смислу идентификације, формулације и могућег решавања.
По завршетку курса, студенати стичу знања неопходна за разумевање комплексних механизама опажаја боја и могу их применити у домену репродукције боје, дизајна и штампе. Након завршеног курса студент је упознат са појмом боје, интеракцијама светлости и објеката у контексту перцепције боје, системом чула вида код човека, поремећајима виђења боја, механизмима виђења боја, теоријама виђења боја, адаптацијама система вида код човека и моделима адаптација, феноменима виђења боја, моделима опажаја боја као и напредним методама мерења боја. По завршетку курса, студент стиче знања која ће му омогућити разумевање комплексних процеса који се тичу перцепције боје с једне стране и напредних метода мерења боје, модела опажаја боја и система за систематизацију боја. Стечена знања ће користити у будућем професионалном раду као и даљем образовању са посебном важноћу у оквиру курсева који се тичу управљања бојом.
Уводна разматрања и основни појмови у области науке о боји. Светлост. Светлост и објекат: рефлексија, рефракција, трансмисија, апсорбција, флуоресценција, фосфоресценција. Светлосни извори, врсте и карактеристике светлосних извора: температура боје, спектрална расподела, стандардна осветљења – илуминанти. Радиометрија и фотометрија: радиометријске и фотометријске величинине. Систем чула вида: основна грађа ока и функције неопходне за разумевање механизма виђења боја. Фоторецептори: грађа, функција, функције спектралног одзива фоторецептора на опажени стимулус. Стандардни посматрач. Функције усаглашеног стимулуса. Механизми виђења боја и теорије виђења боја. Аномалије система вида – аномалије ока и поремећаји у опажању боја. Механизми адаптације система чула вида: адаптација на светло, адаптација на таму и хроматска адаптација. Модели хроматске адаптације. Ефекти (феномени) виђења боја: Симултани контраст, Спрединг, Криспнинг, Бензолд – Бруке ефекат, Абни ефекат, Стивенсов ефекат, Хантов ефекат, Хелмхолц-Колрауш ефекат, Бартлесон-Бренеманове једначине. Метамеризам: појам метамеризма, врсте метамеризма, мерење метамеризма. Развој модела опажаја боја, принцип формирања модела опажаја боја, основни појмови и дефиниције.Системи за распоред боја: Њутнов круг боја, Мансеов систем боја, Оствалдов систем боја, DIN 6164, OSA систем, NCS систем боја. Модели опажаја боја. Основна CIE колориметрија. RGB. XYZ. CIE L*a*b*. CIE L*u*v*. Једначине за разлику у боји: delta E76, delta E94, delta E2000, delta ECMC.Константност боје. Геометријска компонента рефлексије и мерење геометријске компоненте рефлексије. Хроматска компонента рефлексије и мерење хроматске компоненте рефлексије. Специјалне боје и мерење специјалних боја. Индекси боја: индекс белине, индекс жутоће. Припрема узорака и метрологија.
Настава се изводи савременим дидактичким средствима и методама, интерактивно, у виду предавања, рачунарских и лабораторијских вежби. На предавањима се излаже теоријски део градива са симулацијама и навођењем примера с циљем лакшег разумевања предметне материје. Материјали са предавања су доступни студентима у .pdf формату. Рачунарске вежбе прате први део предавања и представљају употребу софтверског алата за симулацију ефеката, феномена и адаптација визуелног система, док су лабораторијске вежбе организоване на начин да се практично, на расположивој лабораторијској опреми, примењују стечена теоријска знања из области припреме узорака, мерања колориметријских вредности боје, сјаја и сл. и метрологије. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ландсберг, Г.Оптика1967Научна књига, БеоградСрпски језик
Козмидис-Петровић, А.Техничка Физика2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Здравковић, С.Перцепција2008Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", ЗрењанинСрпски језик
Ebner, M.Color Constancy2007John Wiley & Sons, ChichesterЕнглески
Fairchild, M.D.Color Appearance Models2005John Wiley & Sons, ChichesterЕнглески
MacDonald, L.W., Luo, M.R.Colour Image Science2002John Wiley & Sons, ChichesterЕнглески
Дедијер, С., Томић, И., Милић, Н.Наука о боји2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Дедијер, С., Томић, И., Милић, Н.Наука о боји2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене рачунарске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада2.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дедијер др Сандра
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Томић др Ивана
Ванредни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Милић Керестеш др Неда
Ванредни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Дедијер др Сандра
Редовни професор

Рачунарске вежбе